Новини

Партньорска среща по проект FUTURE в Португалия

Future team in Lisbon 300120

Екипът на проект FUTURE се събра на четвъртата си международна среща в Лисабон, Португалия, домакин на която беше European Board for Certified Counselors. Партньорите обсъдиха последните постижения на проекта и планираха задачите си до края на инициативата.

След старта си през юни 2019 г., кариерната игра в 3D виртуален свят Пътешественик в бъдещето привлече близо 700 играчи и получи много висока оценка.

Конкурсът „Професии на бъдещето“ събра 92 идеи от млади хора на възраст 13-19 години, а европейският конкурс за иновативни кариерни игри и инструменти получи 40 добри практики, включително 7 от държави извън партньорството.

Победителите в двата конкурса ще бъдат обявени в края на февруари. Те ще бъдат включени в електронна книга и в печатната брошура на проекта, която също ще обобщи основните послания на политиката, които партньорството е идентифицирало. Резултатите от проекта ще бъдат представени по време на финалните събития през ноември.

За повече информация вижте нашия уебсайт http://future-time-traveller.eu и Facebook страницата https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller/.

 

Future Erasmus logo

PROJECT N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Бюлетин 3 по проект Умения за подкрепа на мигранти

Моля, запознайте се с третия бюлетин на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800. Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

TMM 3rd Newsletter BG TMM 3rd Newsletter EN

Erasmus Logo TMM Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Начална среща и проучване по проект Career Skills

Career Skills logo

Фондация на бизнеса за образованието, координатор на Career Skills Project, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.  

Проектът се осъществява в партньорство с Финландския институт за образователни изследвания към Университета в Jyvaskyla, Réseau International des Cités des Métiers - Франция, VHS Cham - Германия, Institute of Entrepreneurship Development - Гърция и Aspire-Igen - Великобритания.

 Заедно ще създадем Европейска платформа за кариерни умения www.Career-Skills.eu, която ще помогне на хората да разберат, оценят и надградят своите компетенции за управление на кариерата и да намерят подкрепа в онлайн карта на кариерните услуги.

Career Skills Kick-off Sofia

- През 2020 г. партньорите ще разработят Каталог на кариерните умения и ще проведат проучване, за да съберат обратна връзка и ресурси. Ще бъдат стартирани платформата за кариерни умения и онлайн карта на кариерните усулуги. Резултатите ще бъдат представени на семинари за експерти.

 - През 2021 г. ще разработим онлайн курс за развитие на умения за управление на кариерата, ще създадем рекламно видео и ще организираме обучение на обучители във всички страни партньори.

 - През 2022 г. консорциумът ще проведе информационна кампания, ще оцени въздействието на проекта и ще представи резултатите от тригодишната инициатива по време на финалните събития във всяка страна.

 

Тук можете да видите и първия бюлетин по проекта и да се включите в нашето проучване за съществуващи национални рамки и инструменти за оценка на умения за управление на кариерата. Благодарим ви предварително!

 

За повече информация вижте нашия уебсайт http://career-skills.eu и страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/

 

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

PROJECT N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD. 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 

Още статии ...