Новини

Резултати от проучването на средносрочните и дългосрочни прогнози на пазара на труда в България

На 10.10.2019 в Парк хотел "Москва" бяха представени резултатите от проучването на средносрочните и дългосрочни прогнози на пазара на труда. Проектът за прогнози на пазара на труда стартира през 2013, a Фондация на бизнеса за образованието е част от консорциума, който участва в изпълнението му.

В приветствието си министърът на труда и социалната политика Бисер Петков изрази благодарност към изследователския екип, изготвил прогнозния доклад. Той анонсира създаването на онлайн платформа, в която резултатите ще бъдат достъпни интерактивно, и очерта основните тенденции.

До 2030 г. броят на работещите у нас ще падне под 3 млн. Със 190 хиляди ще намалее броят на заетите, от които най-много ще са лицата с основно и по-ниско образование.

До 2030 г ще се наблюдава структурен излишък на лица с висше образование с около 38 000, както и недостиг на работещи със средно образование с над 77 000 работни места.

Тези несъответствия ще бъдат адресирани в новата стратегия по заетостта с хоризонт 2030. Най-важните мерки ще бъдат:

- подобряване на инвестициите в качествено, адекватно образование и учене през целия живот, в съответствие с нуждите на пазара на труда, преосмисляне на понятията "знание, умение, учене". Необходимо е учебните програми не просто да се актуализират чрез внасяне на нови теми, а чрез нови знания и умения;

- политики за насърчаване на раждаемостта и компенсиране на демографското намаляване на населението;

- активни мерки за активиране на незаетите, хората с увреждания, задържане на възрастните служители, 

- кариерно ориентиране и подкрепа за по-добър баланс между личен и професионален живот, вкл. промяна на нагласата на работодателите при наемане на служители (млади жени, хора с увреждания, възрастни);

- политика по доходите, осигуряване на мотивиращи заплащане - натискът е тази посока ще нараства през следващите години поради дефицита на кадри. В противен случай ще бъдем свидетели на още по-голям отлив на мозъци (brain drain).

- целенасочени инвестиции в сектори като здравеопазване и грижи за възрастни, образование, наука и култура, което е показател за развитието на едно общество;

- насърчаване на инвестициите във високо специализираните сектори, научно-изследователската, иновационна дейност и технологичното развитие на икономиката.

Доц. Ралица Ганева акцентира върху основните изводи от доклада. Сред предизвикателствата, които тя очерта, бяха:

- развитието на информационните и комуникационните технологии и автоматизацията на работните места;

- демографските промени като намаляване и застаряване на населението, увеличаване на кохортите с възрастни лица над 55 годишна възраст; спад на работещото население - в средносрочен план с 3,7% процента до 4,3 млн души. В дългосрочен план данните са още по-тревожни.

- демокрация на образованието и увеличаване броя на висшистите. До 2024 г над 1/4 от населението ще бъде с висше образование. При тях заетостта е над 90 процента, със средно се запазват и леко намаляват в дългосрочен план, а заетостта при лицата с основно и по-ниско образование намалява.

- силна регионализация, урбанизация, мобилност, като това се отразява силно на заетостта, в най-голяма степен фокусирана в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Заетостта ще бъде концентрирана в няколко сектора:

- преработваща (21,6%) - най-вече хранително-вкусова и текстилна промишленост, производство на метал и метални изделия;

- 16,1% търговия и ремонти - очаква се свиване с 16% в средносрочен и с още 12% в дългосрочен план

- 8,4% - строителство 

- 8,2% -16% държавно управление

- 7,3% - транспорт

- 6,9% - образование

- 6,1% - здравеопазване

- Едва 3,2% са заети в ИКТ (малко над 94 хиляди)!!! Ралица Ганева подчерта водещата роля на този клъстър за създаване на икономика на знанието, с висока добавена стойност и необходимостта от повече инвестиции в развитието на технологичния сектор. В него се очаква устойчива заетост. Мит е, че те са с висока квалификация, много от тях са със средно образование, най- младият сектор, едва 10% са над 50 години, 60% са мъже.

На другия полюс са секторите образование и здравеопазване, с преобладаващ дял на жените, застаряващи кадри и огромен недостиг на човешки ресурси.

Сред несъответствията, които се наблюдават на пазара на труда, са т. нар. недозаетост, при която лица с висока образователна степен, са ангажирани на по-нискоквалифицирани позиции (шофьори на такси, продавачи, рецепционисти и др.). В Европа този проблем касае 1 от 4 души с висше образование, а до 10-15 години същата ситуация ще се наблюдава и у нас.

Съответно налице е и обратната тенденция на свръхзаетост - наемане на служители с по-ниска от нужната квалификация, поради недостиг на кадри.

Причините за несъответствията са:

- Свръхпредлагане на заети с висока квалификация. 

- Структура на заетостта, в която преобладава търсене на работна ръка със средна квалификация

- Неконкурентно заплащане, което води до пренасочване на лица с висше образование към работни места с по-високо заплащане или ги подтикват към миграция.

- Дефицит на специалисти в определени браншове.

Медицински и образователни специалисти са водещите професии, в които ще има нарастващо търсене до 2024 г. В същото време ще намалява търсенето на продавачи, сервитьори и готвачи.

Детайлите по сектори разкриват кои ще бъдат водещите професии след 15 години - а именно, отново работници и машинни оператори. Например в сектора телекомуникации, където България няма производство, съответно се търсят и продавачи.

Докладът е публикуван на страницата на МТСП:  https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/informaciq%20za%20pazara%20na%20truda%20tekusto%20systoqnie%20i%20prognozi/_LMforecasts_Analysis2__BG(1).pdf

MTSP 01   MTSP 02

Конкурс за млади хора "Професии на бъдещето"

FUTURE Contest-Youth banner BG

Млади хора на възраст от 13 до 19 години, готови ли сте за работните места на бъдещето?

Можете ли да си представите професия от 2050 година, която все още не съществува?
 
Имаме предизвикателство за вас – участвайте в конкурса за младежи и споделете своята визия за професия от бъдещето до 31 декември 2019 и можете да спечелите някоя от нашите страхотни техно награди – HD action камера, раница със соларно зарядно или очила за виртуална реалност с вградени слушалки.
 

Можете да участвате в конкурса по 2 начина:

(1) Включете се в уникалната кариерна игра в 3D виртуален свят „Пътешественик в бъдещето". Тя ще ви отведе в далечната 2050 година и ще ви помогне да разберете как ще се промени светът в следващите десетилетия, какви предизвикателства ще донесе бъдещето, как ще изглеждат работните места и какви умения ще изискват те.

(2) или участвайте в конкурса директно оттук.

 

Опишете как си представяте професия, която все още не съществува, но може да възникне през следващите години: Как ще изглежда тази професия? Какви задачи ще включва? Кой ще я упражнява и какви умения ще са необходими за това?

 

Можете да използвате:

- Кратък текст (до 500 думи);

- PowerPoint презентация (до 5 слайда);

- видеоклип (до 1 минута).

 

Подробна информация и условия на конкурса вижте тук - http://future-time-traveller.eu/bg/капсула-на-времето-професии-на-бъдеще/

 

Конкурсът е част от проекта „FUTURE“, № 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD, съфинансиран от Европейската комисия. Проектът се изпълнява от консорциум от 7 организации: Фондация на бизнеса за образованието – България (координатор); CTI – Гърция; EBCC – Португалия; CIAPE – Италия; Aspire-Igen – Великобритания; Институт за иновации в обучението – Германия; и Университета в Лодз – Полша.

 

Станете посланици на бъдещето!

Уважаеми колеги, 

Както знаете, през тази година стартирахме иновативната кариерна игра "Пътешественик в бъдещето", създадена по европейския проект FUTURE, чийто координатор е Фондация на бизнеса за образованието и в който участват още 6 кариерни, научно-изследователски и технологични организации от цяла Европа.

Slide10

Играта е предназначена за млади хора от поколението Z (ученици в прогимназиален и гимназиален етап), но също така може да се използва и със студенти и възрастни.

Тя представлява иновация в европейски мащаб с това, че съчетава темата за кариерно ориентиране за професиите на бъдещето с високи технологии - 3D виртуален свят, подобен на Second Life, и игрови сценарии, заимстващи елементи от стаи на загадките, уеб куестове и др.

По този начин създадохме неповторимо изживяване, при което  играчите използват свой аватар, с който се придвижват в играта, сблъскват се с различни образователни приключенски мисии и задачи.  Така те усвояват познания за света на бъдещето и подобряват своите кариерни умения – критично мислене, вземане на решения, креативност, решаване на проблеми, гъвкавост и самопознание

Играта може да се използва само на компютър, чрез безплатен софтуер, който се инсталира предварително, след което да се използва неограничено. Всеки играч създава свой профил (аватар), с който участва в мисиите във виртуалния свят

Подробна информация и ръководство можете да намерите на сайта на проекта FUTURE -  http://future-time-traveller.eu/bg/платформа-пътешественик-в-бъдещето/ 

Играта предлага множество начини на приложение:

  • като демонстрация в час или в сесия по кариерно ориентиране, която да послужи за отправна точка на дискусия за професиите на бъдещето;
  • като състезание (при използване в кабинет по информационни технологии от няколко компютъра) между отделни играчи или отбори; 
  • като индивидуално задание, при което участниците могат най-пълно да използват възможностите на играта и в резултат на което да създадат свой проект за професии на бъдещето; 
  • като конкурс, в който младите хора могат да представят своите идеи за професиите на бъдещето и да спечелят чудесни награди.

..

к

Каним ви да се запознаете с играта и да я използвате в своята практика, като по този начин самите вие като практици в областта на кариерното ориентиране, повишите своите познания за професиите на бъдещето и за новите технологии и методи, които ще се прилагат все повече в кариерното ориентиране!

Фондация на бизнеса за образованието ще издаде сертификат за продължаващо самостоятелно онлайн обучение с продължителност 10 часа на всички участници - кариерни консултанти, учители, обучители, младежки работници и др. - които ни помогнат да разпространим играта до повече млади хора! 

Ето как можете да се включите:

1. Запознаване с играта

Инсталирайте играта като следвате инструкциите и създайте свой профил.  
Наименованието на профила може да бъде съчетание от 2 думи, например: 189su Sofia, Georgi Petrov или какъвто пожелаете – например Albert Einstein).

Преминете всички мисии в играта и попълнете анкетата за обратна връзка

Ако използвате Facebook, ще ви бъдем благодарни, ако харесате страницата на проекта FUTURE и споделите в нея впечатленията си от играта „Пътешественик в бъдещето“!

Препоръчваме ви да изтеглите и доклада "Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето", в който ще откриете полезна информация, която може да ползвате в процеса на кариерно информиране. 

future-report-bg

Докладът съдържа статии по различни теми, като глобалните тенденции, които оформят бъдещия пазар на труда; предизвикателствата и ролята на практикуващите професионално ориентиране; потенциалното въздействие на учебната среда на виртуалния свят и други технологии върху развитието на управлението на кариерата и трансверсалните умения. Той предоставя много примери за иновативни игри и ресурси за онлайн кариера. Описана е и методологията, която стои зад играта „Пътешественик в бъдещето“.  

Ще се радваме, ако играта ви е вдъхновила и решите да се включите в Европейския конкурс за иновативни инструменти и игри за кариерно ориентиране. Можете да участвате индивидуално, като екип от професионалисти или съвместно със своите ученици и клиенти! 

FUTURE Contest-Tools banner BG

2. Представяне и приложение с клиенти

Представете играта пред млади хора и ако е възможно, направете снимки.

Насърчете ги да участват в конкурса "Капсула на времето - Професии на бъдещето", като ни изпратят до 31 декември 2019 г. свое описание на професия, която все още не съществува. Всеки участник може да изпрати повече от една професия и така ще има още по-голям шанс да спечели някоя от страхотните награди като Google mini smart колонки, GoPro action камера или раница със соларно зарядно!

FUTURE Contest-Youth banner BG

Поканете поне 5младежи, с които работите, да създадат свои профили в играта и да преминат всички мисии. Помолете ги да ви дадат наименованията на създадените от тях профили и да попълнят анкетата за обратна връзка.

Ще бъдем изключително благодарни, ако харесат страницата на проекта FUTURE и ни помогнат да разпространим играта сред повече млади хора (включително чрез социалните медии)!

3. Заявка за издаване на сертификат

Попълнете и изпратете на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следната бланка:

1. Кратка информация за вас:

Вашите имена

 

Населено място

 

Месторабота (училище, кариерен център, университет, бюро по труда, НПО или др.)

 

Име на създадения от вас профил в играта

 
   

2. Информация за представянето и приложението на играта

Период (дата)

 

Място и начин на представяне

 

Брой участници

 

Ако е възможно, изпратете ни снимки от представянето на играта или от използването й с младежи.

 

Моля, приложете списък с наименованията на създадените от младежи профили в играта

1.

2.

3.

4.

5.

   

3. Обратна връзка

Моля, не забравяйте да попълните анкетата за обратна връзка от свое име.

Бихте ли споделили накратко какво в играта намирате за най-полезно, какви са впечатленията ви от приложението й с младите хора и защо бихте я препоръчали?

 

 

Благодарим ви предварително за подкрепата и ви желаем усмихнато и изпълнено с възможности бъдеще!

 

Още статии ...