GCDF стипендиантска програма и награда за професионално развитие 2018 - кандидатствайте до 30 юни

NBCC Foundation CCE logos

Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие на NBCC Foundation и Center for Credentialing and Education (CCE) за 2018 година. 

GCDF стипендиантска програма 2018:

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени 2 международни стипендии, всяка на стойност 2000 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
2. Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерни консултиране през следващите две години.


Награда на CCE за професионално развитие 2018:

Наградата има за цел да насърчи професионалното развитие на сертифицираните кариерни консултанти.

Ще бъдат връчени 4 награди, всяка в размер на 500 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават валиден сертификат, издаден от CCE преди минимум 1 година;
2. Да популяризират притежавания от тях сертификат или да допринасят за развитието на съответната сфера чрез (поне едно от изброените по-долу):

  • Предлагане на обучение по програми за сертифициране;
  • Подпомагане на популяризирането на сертификата в тяхната организация чрез програми за обучение, проекти и други инициативи;
  • Изнасяне на презентации за сертификационната програма GCDF на подходящи публични форуми и конференции;
  • Провеждане на научни изследвания по темата;
  • Публикации по темата;
  • Участие на лидерски позиции в асоциации и групи по темата;
  • Менторство на лица, които се интересуват от сертификата.

Срокът за прием на кандидатури е 30 юни. Наградените ще бъдат обявени през октомври 2018.
Повече информация относно стипендията и наградата ще намерите на следните линкове:

2018 International Global Career Development Facilitator (GCDF) Scholarship

2018 Center for Credentialing & Education (CCE) Professional Development Award

Желаем ви успех!