Партньорска среща в Прага и Бюлетин 2 по проект Wings

Партньорството по проект WINGS се събра в Прага, за да планира следващите дейности.

Screenshot 20190911-132509

До момента партньорите проведоха проучване на предприемачеството и предприемаческото обучение в своите държави, както и изследваха приложението на иновативните технологии като мобилни приложения, онлайн игри, виртуална реалност и др. в обучението.

На базата на изводите ще бъде изготвена онлайн обучителна програма и ще бъдат създадени сериозни образователни игри, които ще помогнат на стартиращите предприемачи да създадат и развият успешна международна компания.

Обучителната програма и игри ще обхващат теми като: предприемаческа нагласа и глобален начин на мислене, ключови и междукултурни компетентности в предприемачеството, управление на промяната, маркетингови и бизнес умения.

Следвайте нашата Facebook страница  https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/ и уебсайта на проекта  https://wings.erasmus.site/ за повече актуална информация. 

Wings newsletter 2 BG

Проект No: 2018-1-CY01-KA202-046856

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява мнението само на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана информацията в него.