Новини

Среща по проект Level Up в София

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на четвъртата партньорска среща по проект Level Up, която се проведе на 6-7 юни 2019 в София. Инициативата включва 7 организации от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България и има за цел да стимулира интереса на младите хора към професионалното образование и обучение (ПОО) и да адресира несъответствията в търсенето на умения на пазара на труда. 

Основният продукт от проекта е мобилна игра, създадена по модел на настолните игри, която се изполва в кариерното ориентиране, за да разчупи стереотипите, свързани с ПОО. Първата версия на играта е вече готова и партньорите започват пилотирането й с младежи. В нея ще бъдат интегрирани полезни ресурси и информация за пазара на труда, които да подпомагат професионалния избор. Играта може да бъде изтеглена и тествана от този линк: http://levelupvet.eu/internal-game-development-website/

Level Up Sofia 01

Level Up Sofia 02

Level Up Sofia 03

LevelUp-Piloting-Info-page-001

LevelUp-Piloting-Info-page-002

LevelUp-Piloting-Info-page-003

ФБО на Фестивала на професиите в Американския колеж

 

На 6 юни 2019 председателят на ФБО Гергана Раковска взе участие в традиционния Фестивал на професиите в Американския колеж в София. Бяха поканени 25 професионалисти, представители на различни сфери, избрани след анкета за интересите на учениците. Гергана Раковска, като представител на общността на кариерните консултанти, разказа на учениците за играта Пътешественик в бъдещето, създадена по проект Future, и обсъди с тях професиите на бъдещето. Представени бяха и различни полезни инструменти за кариерно ориентиране, създадени от ФБО.

 

 

 

 

 

 

BFE American College 100619 03

BFE American College 100619 02

BFE American College 100619

Партньорска среща по проект Ladies first! на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър

Екипът на проект Ladies first! се събра на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър, за да обсъди и финализира окончателните версии на всички интелектуални продукти, насочени към подкрепа на учители, обучители и кариерни консултанти в работата им с жени за постигане на баланс между личния и професионалния живот.

Учебната програма Ladies first!, Наръчникът, Инструментариумът и Приложенията ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта на Всички партньорски езици и на английски език.

Екипът е ръководен от KEK IEKEP - координаторите от Гърция и също включва Iasis Amke Athensот Гърция, Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSIот Кипър, , FVA - new media researchот Италия, ITG - Portage Salarialот Франция и ISQ от Португалия.
Повече информация за проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 на https://www.facebook.com/LadiesFirstEU/ и http://ladiesfirst.fvaweb.eu/

Ladies first Nicosia

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...