Новини

Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество!

Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество!

Иновативната геймифицирана платформа за обучение по социално предприемачество привлече над 1000 обучаеми. За нас във Фондация на бизнеса за образованието беше удоволствие да сме част от това страхотно партньорство и приключение!

Според заключителната оценка: „Проектът осигурява солидни статистически данни и анализ, подкрепящи необходимостта от повишаване на предприемаческите умения сред студентите, особено тези от слабо представените групи в предприемачеството, като жените. Иновативният характер на проекта се състои в комбинацияята на социалното предприемачество, съчетано с геймификация при разработването на програмата за обучение и акцента върху жените и другите слабо представени групи в предприемачеството. Проектът демонстрира добра стойност за полученото финансиране. Дейностите по проекта подобряват съществуващите образователни практики и методи."

Като признание за качественото изпълнение на проекта Open Mind бе отличен от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Open-Mind-Award

 

Партньорството по проект Open Mind постигна всички планирани цели, а резултатите надхвърлиха очкванията. 

Иновативната платформа за социално предприемачество привлече повече от 1000 студенти, вместо 600, което беше целевият минимум. Както показва оценката на въздействието, 98% от учениците отбелязват, че в резултат на кураса са подобрили знанията си за социално предприемачество и своите мултидисциплинарни / меки умения. 84% са много доволни от преживяването си като обучаеми.

MOOC

Обратна връзка от участниците:

 • „Проектът е интересен и може да бъде полезен за хора, които планират социално предприятие.“
 • „Страхотна инициатива“
 • „Проектът отговаря на актуалните нужди“
 • „Полезна инициатива“
 • „Никога не съм мислила за създаването на собствен бизнес, преди да видя този курс.“

Open Mind evaluation 3

 

ФБО участва в кариерен форум за ученици

Председателят на ФБО г-жа Гергана Андреева взе участие в първия форум за кариерно развитие, организиран от Частна езикова гимназия "Иван Апостолов" на 28.02 в София. Тя представи инициативите на фондацията, насочени към младите хора и развитие на умения за бъдещето. Събитието се проведе при голям интерес и постави началото на създаване на кариерен център в училището. 

Линк към събитието

Forum 1

Forum 2

Forum 3

Forum 4

Forum 5

Forum 6

Forum 7

 

 

 

 

Проектът Gender+ ще промотира равнопоставеността на половете в професионалното образование и обучение

Gender Sofia partners

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на началната среща по проект Gender+, която се състоя на 14-15 януари 2019 в София. Двугодишната инициатива се изпълнява по програма „Еразъм+“ от Aspire-igen (UK) - координатор, ФБО (България), CIAPE (Италия), CSI (Кипър), Learnmera (Финландия) и LUNG (Словения).

Проектът цели да: 

 • разработи инструмент за сравнителен анализ, с чиято помощ професионалистите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) могат да оценят и подобрят своя подход към включването на половете;
 • да подобри участието на различните полове в ПОО (особено в курсове и специалности, при които все още доминира традиционното разделение на "мъжки" и "женски") и да разшири професионалните и кариерни перспективи на обучаемите;
 •  да подпомогне разработването на централизиран подход, чрез който образователните институции и обучителни организации да направят своите услуги и подход по-приобщаващи.  

 Gender Sofia objectives

 Ще бъдат създадени няколко продукти:

 • Gender+ хартата ще събере и анализира добрите практики и актуални тенденции в Европа и ще определи минималните изисквания, на които трябва да отговаря една организация, която иска да бъде равнопоставена в своите политики, практики и услуги. 
 • Интерактивен инструмент за онлайн бенчмаркинг  с помощта на който обучителите и организациите в сферата на професионалното образование и обучение ще могат да съизмерват своите услуги със стандартите, установени в хартата, и да проследяват напредъка си. Резултатът на всяка организация ще бъде отчетен като "джендър отпечатък", като най-добре представилите се ще получават знак за качество.
 • Профил на уменията и ресурси за въвеждане на Джендър шампион в организациите - тази роля ще бъде свързана с постоянни усилия за промотиране на равния достъп, осигуряване на равнопоставеност и гостоприемна среда за всички обучаеми, независимо от пола.

 За повече актуална информация, следвайте страницата на Gender+ във Facebook 

Gender Sofia discussion 1

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2018-1-UK01-KA202-048039. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Gender logo number funding

Още статии ...