Новини

Финална среща по проект Ladies first! в Атина, Гърция на 12 и 13 септември, 2019, в Атина, Гърция

Един от проектите, с които екипът на Фондация на бизнеса за образованието с удоволствие се ангажира е Ladies First, 2017-1-EL01-KA202-036219 е в заключителната си фаза. Финалната международна конференция беше организирана от гръцките партньори в Атина на 12 септември, 2019 г.

Екипът на проекта разработи съвместно Ladies first! Учебна програма, Наръчник и Инструментариум, насочени към овластяване на учители, обучители и консултанти в работата им с жени за постигане не баланс между професионалния и личния живот, особено в условията на криза.

Екипът е ръководен от KEK IEKEP - координаторите от Гърция и също включва Iasis Amke Athens от Гърция, Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, FVA - new media research от Италия, ITG - Portage Salarial от Франция и ISQ от Португалия.

Конференцията привлече изключителен интерес и към партньорството по проекта се присъединиха голям брой местни участници от секторите на ПОО и НПО, публичните власти, съветници и обучители, жени от различен културен произход, социални работници и др.

По време на събитието участниците получиха по-подробна информация за проекта и неговите интелектуални резултати и взеха участие във формата Световно кафене и уъркшопите в реална среда, както и успяха да получат информация за реализирането на Ladies first! във всички партньорски страни.

За повече информация, моля посететеhttps://www.facebook.com/LadiesFirstEU/ и  http://ladiesfirst.fvaweb.eu/

Ladies first 01  Ladies first 03   

Erasmus LogoLadies first Logo

The Ladies first! project, 2017-1-EL01-KA202-036219, has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Партньорска среща в Прага и Бюлетин 2 по проект Wings

Партньорството по проект WINGS се събра в Прага, за да планира следващите дейности.

Screenshot 20190911-132509

До момента партньорите проведоха проучване на предприемачеството и предприемаческото обучение в своите държави, както и изследваха приложението на иновативните технологии като мобилни приложения, онлайн игри, виртуална реалност и др. в обучението.

В периода март – април 2019 г. организациите в проекта wINGS проведоха онлайн проучване в 6-те страни-партньори – България, Кипър, Чехия, Полша, Португалия и Испания. Целта на проучването бе, в предварителна фаза, да се направи оценка и анализ на компетентностите на обучителите и преподавателите свързани с нивото на използване на Виртуални игри и ИКТ, като се съберат и мненията им за преимуществата и недостатъците от използването на тези ресурси в процеса на учене и преподаване. В проучването взеха участие 300 преподаватели и обучители. 45% от респондентите използват ИКТ ресурси в учебните си часове през повечето дни от седмицата, 19% - един път седмично, 18% - един път месечно, 12% - един път или няколко пъти годишно и 5% - никога. Повечето респонденти се чувстват уверени в овладяването на умения за използване на ИКТ, а на 16% им липсва увереност. Не съществуват стриктни изисквания за ИКТ обучение на преподавателския състав в училищата на участниците.63% от преподавателите и обучителите заявяват, че не са задължени да преминат през ИКТ обучение.През последните 2 години 30% от преподавателите не са участвали в никакво обучение по ИКТ или са участвали в обучение, което е било по-кратко от ден. 72% от преподавателите и обучителите, участвали в проучването, са взели участие във въвеждащ курс за използване на интернет и общи приложения, а 66% са подобрили уменията си по ИКТ чрез самоусъвършенстване. Участниците в проучването разчитат на интернет-базирани ресурси най-вече при подготовка на своите уроци и обучителни материали. Мнозинството респонденти са напълно или до голяма степен съгласни относно ползите от използването на ИКТ в училище. Повече от 80% от участниците вярват в образователното въздействие, което виртуалните игри оказват или са съгласни, че си струва да се въведат в процеса на учене, особено с цел изграждане на умения и мотивация.Най-голямото притеснение относно използването на виртуалните игри в училище са липсата на адекватни умения при учителите, недостатъчно компютри и интернет и липса на техническа подкрепа. 

На базата на изводите ще бъде изготвена онлайн обучителна програма и ще бъдат създадени сериозни образователни игри, които ще помогнат на стартиращите предприемачи да създадат и развият успешна международна компания.

Обучителната програма и игри ще обхващат теми като: предприемаческа нагласа и глобален начин на мислене, ключови и междукултурни компетентности в предприемачеството, управление на промяната, маркетингови и бизнес умения.

Следвайте нашата Facebook страница  https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/ и уебсайта на проекта  https://wings.erasmus.site/ за повече актуална информация. 

Wings newsletter 2 BG

Проект No: 2018-1-CY01-KA202-046856

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява мнението само на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана информацията в него.

Обучителна дейност по проект Умения за подкрепа на мигранти между 22 и 26 юли, 2019, в Лимасол, Кипър

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства.

Проектът се реализира от екип, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

Като част от планираните дейности, тази седмица партньорите тестват разработените инструменти, за да финализират учебната програма и инструментариума и да подготвят стартирането на пилотиране с професионалисти и мигранти.

TMM Limassol

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...