Новини

Партньорска среща в Словения по проект Gender+

Партньорите по проекта Gender + се завърнаха от третата си среща в Словения, домакин на която беше LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica.

През следващите месеци парньорските организации ще продължат да си сътрудничат за дизайна и съдържанието на инструмента за сравнителна оценка, чието пилотиране ще започне в началото на 2020 г.

Gender plus Partners Slovenia 1

Досега консорциумът проведе проучване на добрите практики за включване на половете в парньорските държави и разработи Gender+ Харта, която е достъпна на уебсайта на проекта.

Наскоро ФБО представи резултатите от проекта пред група от кариерни консултанти и обучители. 

Gender Multiplier Event BG

Erasmuslogo horisonal SMALL

Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. № на проекта: 2018-1-UK01-KA202-048039. Настоящото съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.

Първа среща по проект ASSESS PLUS

Сред новите проекти, с които Фондация на бизнеса за образованието се ангажира, е ASSESS_Plus_Project, който има за цел да подпомогне одита на уменията в образованието за възрастни. Това ще бъде постигнато чрез иновативни онлайн инструменти и продукти за идентифициране, оценка и включително валидиране на уменията, придобити чрез неформално и неформално обучение и в резултат на това ще бъде улеснен напредъкът на възрастните хора с ниска квалификация и в неравностойно положение към по-добра реализация.

На 30 и 31 октомври 2019 г. във Валядолид, Испания, екипът на ASSESS PLUS се събра, за да стартира официално началото на 3-годишното изпълнение на проекта.

За да следите напредъка и да получавате актуална информация за постигнатите резултати на всеки етап от проекта и как можете да се възползвате от тях, моля харесайте нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/ASSESS_Plus_Project-111929950240245/ и станете част от нашата виртуална общност!

ASSESS PLUS 01 ASSESS PLUS 02         ASSESS PLUS 03 ASSESS PLUS 04

ASSESS PLUS Erasmus

The ASSESS PLUS Project, 2019-1-FR01-KA204-062263, has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Срещата на Клъстери по Ключова дейност 3 в Брюксел, Белгия

На 15 октомври, 2019 г. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency беше домакин на срещата на Клъстери по Ключова дейност 3 в Брюксел, Белгия. Събитието събра координатори на проекти от цяла Европа, за да обсъдят бъдещето на Еразъм+.

Проведоха се брейнсторминг работилници във формата на Световно кафене. Основните обсъждани теми бяха ползите и предимствата на резултатите от проектите по Ключова дейност 3, тяхното въздействие и как да бъде допълнително засилено, предизвикателствата, които трябва да бъдат решени чрез новите Програми и т. н.

Фондация на бизнеса за образованието използва възможността да представи напредъка на проекта FUTURE и двата текущи конкурса Конкурс за млади хора (13-19 г.) "Професии на бъдещето" https://www.facebook.com/events/541955906607563/ и Конкурс за иновативни игри и инструменти за кариерно ориентиране  https://www.facebook.com/events/984029838631324/

Brussels 01   Brussels 02

Още статии ...