Новини

Финална конференция по проект Open Mind

Open Mind Final event Pokana

Имаме удоволствието да Ви поканим на финалната конференция по проект Open Mind, която ще се проведе на 17 октомври 2018 (сряда) от 9:30 ч. във Висшето училище по застраховане и финанси, зала 501.

 В събитието ще вземат участие представители на всички партньори по проекта от България, Гърция, Румъния, Полша и Англия, както и преподаватели и студенти на ВУЗФ и представители на различни социални предприятия.

 Ще представим постигнатите резултати, отворения онлайн курс по социално предприемачество и онлайн базираната игровизирана платформа за обучение. Също така ще дискутираме ролята на менторите в учебния процес и ще обменим идеи относно това как можем да направим учебния процес по-атрактивен и как да използваме дизайн-мисленето при създаването на иновации в образованието. Предмет на дискусия ще бъдат и някои идеи за създаване ан социални предприятия.

 Работен език на конференцията: Български (осигурен симултанен превод).

 Моля, потвърдете участието си на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПРОГРАМА

09:00 – Кафе и регистрация

09:30 – Приветствие към участниците - ВУЗФ

09:40 – Преглед на проекта – адресирани нужди и целеви групи, цели, дейности, партньорство. Представяне на основните резултати от проекта. – ВУЗФ - България

09:50 – Виртуална обиколка на платформата. Приложение на игровия дизайн в електронното обучение. – 11235 ООД - България

10:00 – Насърчаване на приобщаващото предприемачество. Методологията и подход на проект "Open Mind" – Институт за развитие на предприемачеството - Гърция

10:10 – Представяне на отворения онлайн курс по социално предприемачество – Университета в Шефилд – Обединено Кралство

10:20 – Иновации на платформата. Ефектът на игровизацията върху ученето. – Университета в Лодз - Полша

10:30 – Кафе пауза

11:00 – Ролята на обучителите в гемифицирания електронен курс – СА „Д. А. Ценов” – Свищов - България

11:10 – Как да направим ученето привлекателно - послания от информационната кампания по проекта– Фондация на бизнеса за образованието - България

11:20 – Основни изводи от доклада за оценка на въздействието и постигнатите резултати – Университет „Титу Майореску“ - Румъния

11:30 – Дискусия относно възможностите за мултиплициране на резултатите на национално и европейско ниво, качеството и релевантността на произведените интелектуални продукти, техния иновационен характер и капацитет за мултиплициране на прилаганата методология

12:00 – Обедна почивка

13:00 – Представяне на идеи от страна на участниците в обучението

13:30 – Иновации в и разработването на политики, чрез използване на дизайн мисленето

14:30 – Обобщение и закриване на конференцията.

 

Проект Open Mind, No: 2016-1-BG01-KA203-023754, се финансира с подкрепана на програма Erasmus+ на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Екипът на Ask4Job се срещна в Лодз, Полша

Фондация на бизнеса за образованието е част от европейски екип, който реализира проект Ask4Job, вдъхновен от COM 2016 - 381 Final. Документът насърчава придобиването и усъвършенстването на дигитални умение от работната сила на Европа, с цел повишаване на продуктивността. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват определена степен на дигитална компетентност и все по-голям брой работни места поне ще изискват някои основни компетентности. Повече от 70 милиона души в Европа нямат адекватни умения за четене, писане и математика, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни се считат за нискоквалифицирани възрастни. (COM 2016 - 381 Final).

За да подпомогне тяхното развитие, екипът на Ask4Job ще създаде набор от инструменти за придобиване, оценяване и признаване на дигиталните компетентности. Този резултат ще бъде постигнат чрез разработването на 3 продукта, като основни бенефициенти са дългосрочно безработни възрастни и кариерни консултанти и обучители на възрастни, както и всички други професионалисти, включени в подпомагащи дейности за възрастни, търсещи работа.

Партньорите се събраха в Лодз, Полша на 4-ти и 5-ти октомври, 2018 година, за да планират следващите стъпки за разработване на програмата за обучение Ask4Job.

Повече информация можете да намерите на: https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

ФБО представи своите проекти пред сръбски кариерни консултанти

На 26 септември Фондация на бизнеса за образованието взе участие в учебна визита на кариерни консултанти и експерти от Сърбия. Събитието беше организирано от Еврогайдънс България и даде отлична възможност за създаване на контаки, обмяна на опит и добри практики с нашите съседи. Екипът на ФБО представи своите европейски проекти, финансирани по програма Erasmus+, както и успешните си национални инициативи.  

Serbian Study Tour 260918 1

Serbian Study Tour 260918 2

FUTURE Time Traveller - Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform

Serbian Study Tour 260918 3

OPEN MIND - Promoting social entrepreneurship to female learners and students from diverse (non-business) studies through an innovative gamified platform and open online course (MOOC)

Serbian Study Tour 260918 4

LEVEL UP- motivating young people to consider VET pathways by an innovative game based learning (GBL) platform

Serbian Study Tour 260918 5

WBL-PRO – Qualification, Open Resources &Toolkit for the Work-Based Learning Professional

Serbian Study Tour 260918 6

ASK 4 JOB - Adult Skills for Job Oriented Breakthrough

Serbian Study Tour 260918 11

PROMETHEUS - PROmoting Management and Entrepreneurial THinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU Societies

Serbian Study Tour 260918 8

VELOCITY – Job interview scenarios in virtual learning environment 

Serbian Study Tour 260918 7

NEW-CARE - Open educational resources for a new model of long-term care in residential centres based on dignity and wellbeing of the elderly

Serbian Study Tour 260918 10

Програма и презентации от събитието

Още статии ...