Новини

Партньорска среща в Кипър по проект Gender+

Gender plus meeting Cyprus

Консорциумът по проект Gender + е на партньорска среща в Никозия, чийто домакин е Центърът за социални иновации.

Партньорството обсъжда добрите практики и предизвикателствата при включването на половете, особено в областта на професионалното образование и обучение и кариерното развитие. Въз основа на изследването, екипът по проекта ще разработи Харта и инструмент за сравнителен анализ, за на образователните институции да направят услугите си по-приобщаващи.

 Повече информация на нашия уебсайт: www.genderplus.eu 

Проектът се финансира от Erasmus+ KA2: 2018-1-UK01-KA202-048039.

Награда за ФБО от портала на неправителствените организации в България

Фондация на бизнеса за образованието беше наградена от българския НПО портал за една от най-четените новини през 2018 г.

Публикацията „Стартира безплатен геймифициран курс по социално предприемачество“ е предизвикала интереса на над 1320 читатели.

Това е поредно признание за екипа, осъществил европейския проект Open Mindкойто получи също награда за качествено изпълнение и изключително висока финална оценка.  Над 1000 души от 5 държави се включиха в иновативния курс, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред млади хора, жени и обучаеми, които нямат икономическо образование, чрез използване на игрови елементи.

Благодарим на портала на неправителствените организации в България за възможността да популяризираме дейността си, както и на читателите за подкрепата и интереса!

npo nagrada 3

 

Партньорска среща по проект Ask4Job във Валенсия, Испания

Екипът на Фондация на бизнеса за образованието активно участва в реализацията на проект Ask4Job по Програма Еразъм+, който е вдъхновен от COM 2016 - 381 Final. Документът насърчава придобиването и усъвършенстването на дигитални умение от работната сила на Европа, с цел повишаване на продуктивността. За да подкрепи този процес, екипът на Ask4Job ще изготви инструменти за оценка, обучение и признаване на компетентостите в областта на дигиталната грамотност.

Партньорите се събраха във Валенсия, Испания, на 4-ти и 5-ти април, 2019 г. Те обсъдиха резултатите от съвместните усилия, вложени в работата по първия интелектуален продукт с акцент върху резултатите от European Awareness Scenario Workshop (EASW), организирани и проведени в страните партньори, както и финализирането на SASS - Умения за оценка на изискванията за работа. Участниците в транснационалната среща също така разгледаха и обсъдиха подробно CAPABILITY A-MOOC (Capability Adult Massive Open Online Course),който в момента е в процес на разработване от професионалистите, включени в експертния екип на проекта.

Ask4Job Meeting Valencia 01 Ask4Job Meeting Valencia 02 Ask4Job Meeting Valencia 03

Повече информация можете да намерите на:  https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 

Още статии ...