Новини

Успешно финализиране на проект Прометей

 Проект Прометей, 2014-1-BG01-KA204-001560, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства, беше успешно реализиран от Фондация на бизнеса за образованието (България), заедно с CIAPE (Италия), BEST (Австрия), IED (Гърция), Aspire-igen Ltd. (Великобритания) and CIT (Ирландия).

Екипът на проекта не случайно избра Прометей за свое име. Прометей е гръцки титан, който е дал огъня на хората. Името му на гръцки означава предвидлив, мислещ в бъдещето. Той е символ на човешкия прогрес и дар на надеждата и огъня. Надеждата помага на хората да живеят по-добре, а огънят, като средство прави по-добрия живот възможен.

Каква по-добра метафора може да бъде избрана за днешните кариерни консултанти.  Техните знания и умения правят възможно насърчаването и предаването на надеждата за по-добра лична и професионална реализация на хората, с които работят. Динамичното развитие на технологиите променя измеренията на ученето и средата, в която то се осъществява или с други думи - огънят, който им е необходим, за да направят консултантския процес адекватен на нуждите и нагласите на новото виртуално поколение е следващата логична стъпка в развитието на професията, а именно онлайн средата.

Партньорите в проект Прометей създадоха онлайн платформа, която е виртуално пространство за кариерно консултиране. Всички продукти, създадени по проекта са достъпни за ползване чрез онлайн платформата от кариерни консултанти и други заинтересовани лица. Продуктите на проект Прометей включват: Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, Професионална мрежа Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и 5 приложения за мобилни телефони.

Всички продукти, създадени по проекта са на разположение на всеки, който би се интересувал на английски, български, немски, гръцки и италиански език. Те маг да бъдат да ползвани безвъзмездно и ще бъдат достъпни поне до 2021 година на уебсайта на проекта.

Продуктите на проект Прометей подпомагат по-интензивното участие в ученето, както и по-добрата заетост чрез създаване на качествени услуги за кариерно консултиране и обучение.

Местата на Мрежата Прометей в онлайн пространството:

Уебсайт:  http://prometheus-eu.net/

Фейсбук страница:  https://www.facebook.com/prometheuseu/

Linkedin група:  https://www.linkedin.com/groups/6936869

Приключи проект Eva Skills

eva logo

 

 

Успешно приключи проект Eva Skills–Оценка на меките умения на безработни млади хора, финансиран от Европейската комисия, по програма Eразъм+. Фондация на бизнеса за образованието бе част от партньорския екип на проекта, заедно с организации от Германия, Гърция, Румъния и Швеция, а координатор бе Cyprus Productivity Center от Кипър.

Проект Eva Skills обедини опита на специалисти от партньорските страни и предлага значителен брой инструменти и методи за оценка и валидиране на компетентностите на млади хора, придобити по неформален път.

На адресът на платформата http://elearning.entre.gr/athena/, след регистрация, могат да се открият всички създадени по проекта обучителни продукти, обучителни видеа и допълнителни полезни ресурси, които да подкрепят специалистите, работещи в сферата на професионалното обучение и образование в работата им с безработни млади хора.

Успешно финализиране на проект Be Positive

За нас, екипа на Фондация на бизнеса за образованието, е удоволствие да споделим с вас успешното приключване на един от проектите, в които представихме България като партньори. Финансиран беше с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществи от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.

Проектът е насочен към младите хора, които нито учат, нито работят (NEETs) и хората, които работят с тях. Приблизително 14 милиона млади хора в Европа на възраст между 15 и 29 година не работят и не са включени в каквото и да е форма на образование или обучение.

Участниците в обучения по програмата, създадена от партньорите от Великобритания в сътрудничество с останалите експерти в проекта, ще бъдат подготвени да се адаптират към потенциално стресови събития и успешно да ги обработят, както и да използват тези потенциални стресови фактори като възможности за положителен растеж, на базата на откриване и използване на ключови конструкти и процеси от позитивната психология.

В България обучителната програма беше пилотирана с 43 млади хора в Шумен и Бургас.

На уебсайта на проекта можете да откриете както отделните модули на обучителна програма и идеи за упражнения, които да използвате, така и Брошура, която дава възможност за „вкусване“на пълния курс и включва представяне на учебната програма и примери за подходящи дейности и допълнителни материали. 

Повече информация и всички обучителните и други материали можете да откриете уебсайта на проекта -  http://www.bpositive.eu/. Те ще бъдат достъпни за напълно безвъзмездно използване в следващите пет години.

Ще се радваме, ако харесате фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/pages/BePositive/552017228233849?fref=ts

Очакваме ви и в linkedin група ни:  https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8318935&trk=my_groups-tile-flipgrp

 

Още статии ...