Новини

Първи бюлетин по проект New Care

Първи бюлетин по проект New Care

Проект New Care e финансиран с подкрепата на Европейската комисия и се изпълнява от партньори от Испания, Италия, Швеция, Румъния и България. Проектът се координира от Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz C-LM y Galicia, Испания.

 

Екипът на проект Ladies first! се събра на партньорска среща в Рим, Италия

За да подкрепят жените впостигане на баланс между професионалния и личен живот, седем партньорски организации от шест държави - Гърция, Кипър, Франция, Португалия, България и Италия работят заедно за успешното реализиране на проект Ladies first! чрез обща европейска стратегия.

На 18 и 19 юни 2018 г. проектният екип се събра, за да обсъди и разпредели задачите, в резултат на които професионалистите, работещи с жени, ще получат:

- ECVET учебен план за обучение, който ще подкрепи професионалното развитие на кариерните консултанти и преподавателите по отношение на оценяването и признаването на резултатите от обученията на жени

- Наръчник, който ще включва полезни ресурси и иновативни методологически подходи за подкрепа на жените за постигане на баланс между личния и професионалния живот

- Ladies first! Инструментариум

Повече информация за процеса на разработване, пилотирането, както и полезни материали и ресурси, редовно се публикува на страницата напроекта във фейсбук:  https://www.facebook.com/LadiesFirstEU 

Ladies first Rome 01  Ladies first Rome 02

Erasmus Logo  Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Втора среща по проект Level Up във Финландия

Level Up logos 

На 12-13 юни във Финландия се проведе втората партньорска среща по проекта Level Up, осъществена с любезното домакинство на Sataedu.

По време на срещата бяха представени Електронната книга със събрани над 20 добри практики игри, мобилни приложения, интерактивни платформи и образователни ресурси с игрово съдържание, използвани в кариерното ориентиране или насочени към популяризирането на различни професии. 

Level Up 120618 Finland 01

Партньорите обсъдиха също изготвения доклад за националните системи за професионално образование и обучение (ПОО) в 6-те партньорски държави и SWOT анализ на приложението на различни онлайн игрови методи за кариерно ориентиране.

Level Up 120618 Finland 02a

 

В следващите 2 години на базата на събраната информация и натрупания опит ще бъде създадена и пилотирана иновативна кариерна игра за популяризиране на ПОО, предназначена за ученици в преход към гимназиална степен, както и за кариерни консултанти.

Проектът се изпълнява от 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България. Aspire-Igen Group (координатор) и Caped Koala - ВеликобританияCork Institute of Technology– Ирландия, The Government Office of Békés County – Унгария,Фондация на бизнеса за образованието– БългарияSataedu – Финландия and VHS Cham– Германия.

Level Up 120618 Finland 04

За актуални новини и информация за проекта посетете страницата ни Level Up във Facebook и уебсайта http://levelupvet.eu/.

 

Проект No: 2017-1-UK01-KA202-036643

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Още статии ...