Новини

Четвърта партньорска среща по проект Gender+

Gender meeting online 220220

Въпреки трудните обстоятелства, в които се сблъскваме в момента, онлайн транснационалната среща по проект Gender+ на 22-23 април даде шанс на партньорството да оцени напредъка и да планира следващите стъпки. Двугодишната инициатива, финансирана по програма „Еразъм +“, има за цел да подобри включването на половете в рамките на професионалното образование и обучение (ПОО).

Досега партньорството проучи добрите практики за насърчаване на равенство между половете в професионалното образование и обучение и разработи Gender+ Харта, която определя минималните изисквания, на които отговаря една организация, стремяща се да бъде отворена към всички.

Въз основа на Хартата беше създаден интерактивен бенчмаркинг инструмент, който позволява на организациите да оценят настоящите си политики и практики по приобщаване и да научат как могат да ги подобрят. Можете да се включите в пилотирането на инструмента като попълните анкетата за обратна връзка. Благодарим ви предварително!

Benchmarking tool

В момента консорциумът работи по създаване на профил и ресурси за джендър шампион - специалист, който да помогне на една организация да бъде по-приобщаваща. По време на срещата партньорите обсъдиха и резултатите от проучване сред HR специалисти и професионалисти в ПОО, което има за цел да идентифицира ключовите умения, които трябва да притежава джендър шампионът.

Партньрството включва 6 организации - Aspire-igen - UK (координатор), Learmera Oy - Финландия, Фондация на бизнеса за образованието - България, CIAPE - Италия, LUNG - Словения и Центъра за социални иновации в Кипър.

Вижте още информация на нашия уебсайт www.genderplus.eu и се присъединете към страницата ни във Facebook.

 

Erasmus Logo

Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. № на проекта: 2018-1-UK01-KA202-048039.

Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.

Трети бюлетин по проект WINGS

Готов е третият бюлетин по проект WINGS, който има за цел да насърчи интернационализацията на стартиращите предприятия. 

WINGS Newrsletter 3 BG

Още информация можете да намерите в сайта на проекта https://wings.erasmus.site/ и на Facebook страницата  https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/

Стартира новият европейски проект ISSA: Интернационализация на социални и иновативни стартъпи и предприемачи

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в новия европейски проект ISSA: Интернационализация на социални и иновативни стартъпи и предприемачи, 2019-1-NO01-KA204-060263. Партньорството се координира от Norwegian University of Science and Technology (NTNU) от Норвегия и, освен Фондацията, включва University of Cyprus от Кипър, FyG Consultores от Испания и CTI Diophantus от Гърция.

Проектът има за цел да идентифицира значими иновативни методи на обучение, които насърчават успеха в международните дейности за социални стартъпи и предприемачи. Проектът се основава на предишни проекти (SUC, Стартъп общности; SUI, Стартъп интернационализация), като в същото време насърчава по-нататъшна интернционализация и развитие на социални стартъпи и предприемачи.

Моля, харесайте фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/issaproject/ и посещавайте уебсайта му http://issaproject.eu/, за да можете да следите новините на проектния екип.

ISSA

Още статии ...