Новини

Награда за ФБО от портала на неправителствените организации в България

Фондация на бизнеса за образованието беше наградена от българския НПО портал за една от най-четените новини през 2018 г.

Публикацията „Стартира безплатен геймифициран курс по социално предприемачество“ е предизвикала интереса на над 1320 читатели.

Това е поредно признание за екипа, осъществил европейския проект Open Mindкойто получи също награда за качествено изпълнение и изключително висока финална оценка.  Над 1000 души от 5 държави се включиха в иновативния курс, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред млади хора, жени и обучаеми, които нямат икономическо образование, чрез използване на игрови елементи.

Благодарим на портала на неправителствените организации в България за възможността да популяризираме дейността си, както и на читателите за подкрепата и интереса!

npo nagrada 3

 

Партньорска среща по проект Ask4Job във Валенсия, Испания

Екипът на Фондация на бизнеса за образованието активно участва в реализацията на проект Ask4Job по Програма Еразъм+, който е вдъхновен от COM 2016 - 381 Final. Документът насърчава придобиването и усъвършенстването на дигитални умение от работната сила на Европа, с цел повишаване на продуктивността. За да подкрепи този процес, екипът на Ask4Job ще изготви инструменти за оценка, обучение и признаване на компетентостите в областта на дигиталната грамотност.

Партньорите се събраха във Валенсия, Испания, на 4-ти и 5-ти април, 2019 г. Те обсъдиха резултатите от съвместните усилия, вложени в работата по първия интелектуален продукт с акцент върху резултатите от European Awareness Scenario Workshop (EASW), организирани и проведени в страните партньори, както и финализирането на SASS - Умения за оценка на изискванията за работа. Участниците в транснационалната среща също така разгледаха и обсъдиха подробно CAPABILITY A-MOOC (Capability Adult Massive Open Online Course),който в момента е в процес на разработване от професионалистите, включени в експертния екип на проекта.

Ask4Job Meeting Valencia 01 Ask4Job Meeting Valencia 02 Ask4Job Meeting Valencia 03

Повече информация можете да намерите на:  https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 

Проучване и бюлетин 1 по проект Wings

Проектът WINGS - "Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи" - е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която има за цел да подпомогне компании и предприемачи, които искат да развиват бизнес в чужбина чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси под формата на сериозни игри. Вижте първия бюлетин по проекта по-долу.

 

Доколко популярни са виртуалните игри в България? Какви са основните нагласи, трудности и очаквания, свързани с тях? 
Ако сте учител или обучител, споделете своето мнение като попълните въпросника ни тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdZKcZNlqE8mwGdN833ZvWnvFLVnXwY_B3BBLPxK6EQuxcQ/closedform

 

Благодарим ви предварително!

  

WINGS NEWSLETTER 1 BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

За повече информация посетете уебсайта на проекта  https://wings.erasmus.site и страницата му във Facebook     https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/

 

Проект No: 2018-1-CY01-KA202-046856

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Още статии ...