Новини

GCDF стипендиантска програма и награда за професионално развитие 2018 - кандидатствайте до 30 юни

NBCC Foundation CCE logos

Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие на NBCC Foundation и Center for Credentialing and Education (CCE) за 2018 година. 

GCDF стипендиантска програма 2018:

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени 2 международни стипендии, всяка на стойност 2000 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
2. Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерни консултиране през следващите две години.


Награда на CCE за професионално развитие 2018:

Наградата има за цел да насърчи професионалното развитие на сертифицираните кариерни консултанти.

Ще бъдат връчени 4 награди, всяка в размер на 500 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават валиден сертификат, издаден от CCE преди минимум 1 година;
2. Да популяризират притежавания от тях сертификат или да допринасят за развитието на съответната сфера чрез (поне едно от изброените по-долу):

  • Предлагане на обучение по програми за сертифициране;
  • Подпомагане на популяризирането на сертификата в тяхната организация чрез програми за обучение, проекти и други инициативи;
  • Изнасяне на презентации за сертификационната програма GCDF на подходящи публични форуми и конференции;
  • Провеждане на научни изследвания по темата;
  • Публикации по темата;
  • Участие на лидерски позиции в асоциации и групи по темата;
  • Менторство на лица, които се интересуват от сертификата.

Срокът за прием на кандидатури е 30 юни. Наградените ще бъдат обявени през октомври 2018.
Повече информация относно стипендията и наградата ще намерите на следните линкове:

2018 International Global Career Development Facilitator (GCDF) Scholarship

2018 Center for Credentialing & Education (CCE) Professional Development Award

Желаем ви успех!

 

Втора партньорска среща по проект Ask4Job в Ханя, Гърция на 26 и 27 март, 2018 г.

11 партньори от 9 страни, сред които Фондация на бизнеса за образованието, се събраха за своята втора среща в Ханя, за да работят по дейностите на проекта Ask4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755 и да планират следващите стъпки. Те обсъдиха резултатите от аналитичната фаза във всички страни-партньори, реализирана с цел идентифициране на нуждите от дигитална грамотност, заявени от предприятията и пазара на труда. Друга основна цел на срещата беше обсъждането на инструмента за оценка на дигиталните компетентности, който ще бъде създаден в резултат на съвместните усилия на всички членове на екипа.

Всяка среща на партньорите има и сесия, посветена на добри практики, водещи до придобиване на определени умения. Темата на втората среща беше решаване на проблеми на работното място. Много добри практики от различни страни бяха споделени и обсъдени.

Проект Ask4Job е общоевропейски образователен път. Той се вдъхновява от COM 2016 - 381 Final, който настоява за повишаване на дигиталните умения на работна сила в Европа, за да бъде подобрена продуктивността на работното място. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват определена степен на дигитална компетентност, докато все по-голям брой работни места поне ще изискват поне някои основни компетентности.70 милиона души в Европа нямат адекватни умения за четене и писане, а дори и повече имат слаби умения в сферата на математиката, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни се считат за нискоквалифицирани възрастни. (COM (2016 - 381 Final).

Ask4Job ще създаде набор от инструменти за придобиване,оценяване и признаване на дигиталните уменията. Това ще се постигне чрез създаване на 3 продукта, чиито основни бенефициенти са дългосрочно безработни възрастни и консултанти и обучители на възрастни, както и всички други професионалисти, включени в подпомагащи дейности за възрастни, търсещи работа. Тези 3 продукта се характеризират с: а) проектиране, тестване и валидиране на образователната пътека и инструмента за оценка, съобразени с нуждите на потребителите; б) смесена образователна методология (A-MOOC и Capacity Lab), която насърчава мотивацията за учене през целия живот, използвайки възможностите на бенефициентите - тази мотивация ще бъде подкрепена от по-малки обучителни единици, така че потребителите да могат лесно да изпитат успеха стъпка по стъпка по време на целия образователен път; в) разработване на път за признаване на компетенциите, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в подкрепа на професионалната актуализация за консултанти и обучители на възрастни.

Очакваното въздействие на проекта предвижда участието на 500 бенефициенти: нискоквалифицираните възрастни, както и професионалисти от сферата на образование и обучение на възрастни и сектора за консултиране на работното място, както в частните, така и в публичните служби по заетост и други заинтересовани страни на регионално и национално ниво.

За повече информация, моля вижте страницата на проекта във фейсбук: https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

  WBL PRO FB LI 2018 04 04 Ask4Job 03  WBL PRO FB LI 2018 04 04 Ask4Job 04

Erasmus Logo

 ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 

Геймифицираният онлайн курс по социално предприемачество, създаден по проект Open Mind, започва. Запишете се сега!

Open Mind platform

Стартира безплатен геймифициран онлайн курс „Въведение в социалното предприемачество. Включете се сега!

Курсът е създаден по проект Open Mind, финансиран от програма Erasmus+ и има за цел да направи по-достъпно обучението по социално предприемачество и така да подобри инициативността и възможностите за реализация на хора, които не са завършили бизнес специалности.

В курса могат да се включат студенти от различни специалности, както и всички, които се интересуват от социалното предприемачество, без ограничение на възраст, пол или образователен статус. 

Вижте кратко представяне на курса тук.

Обучителната програма обхваща 8 модула с обща продължителност 75 часа, които ще запознаят обучаемите с основите на социалната икономика и предприемачеството, бизнес мениджмънта, нормативната рамка, създаването на канава на бизнес модела, маркетинга, набирането на средства, изготвянето на бизнес план, както и с подготовката на социални проекти и постигане на социално въздействие.

Обучението е напълно безплатно, онлайн базирано и се провежда в специално разработена геймифицирана платформа, която използва една от най-актуалните тенденции в електронното обучение – игровизацията. При нея елементи от дизайна на игри – цели, нива, правила,  сътрудничество, конкурентност, споделяне, обратна връзка, награди, забавление и др. – създават ангажираща и мотивираща учебна среда, която помага на обучаемите да придобият знанията, уменията и компетентностите, необходими в социалното предприемачество.

Сред предимствата на курса е и неговата гъвкавост. Всеки обучаем сам определя темпото на учене, в зависимост от ангажиментите си. Например, при отделяне на 1 час дневно, всеки модул се завършва за около седмица – до 10 дни, но е възможно и целият курс да бъде преминат в рамките на 2 седмици.

За да завършиш успешно курса, е необходимо да прочетеш всички модули, да изпълниш включените в тях задачи, да предадеш писмени задания, които се оценяват от ментор и други обучаеми, да коментираш заданията на свои колеги и да преминеш успешно тестовете след в всеки модул. Всяка активност в платформата носи точки, които можеш да ползваш например за повторен опит в тестовете, а обучаемите могат да съпоставят представянето си в общата ранглиста на всички участници – не само у нас, но и в още 4 държави. След успешно завършване, обучаемите получават сертификат.

Курсът е разработен от 8 организации: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д.А.Ценов“Свищов и българската технологична компания 11235; Института за развитие на предприемачеството - Гърция, Университета в Лодз – Полша, Университета „Титу Майореску“ – Румъния и Университета в Шефилд, Великобритания.

Като признание за качественото изпълнение на проекта, Open Mind получи награда от Центъра за развитие на човешките ресурси, който администрира програма Erasmus+ в България. Координаторът на проекта Марио Каменов, получи наградата от името на партньорството.

Курсът беше официално представен по време на семинар, който се проведе на 9 март във Висшето училище по застраховане и финанси.

За още полезна информация и новини следете Facebook страницата нa проекта, където ще намерите също снимки и видео от представянето на курса!

 

Още статии ...