Новини

ФБО представи свои иновативни инструменти за кариерно ориентиране на Националната конференция на Refernet Bulgaria

Фондация на бизнеса за образованието все участие в Националната конференция "Европейските измерения в професионалното образование и обучение", организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.

В събитието участваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на туризма, Агенция по заетостта, Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, представители на Столична община, РУО София град, РУО София област и РУО Враца, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, синдикални и работодателски организации, медии.

Гергана Андреева, председател на ФБО показа нови практически инструменти за кариерно ориентиране - тестове и игри, разработени през последната година.

IMG 20190618 125128

Представена беше мобилната игра по проект Level Up, която има за цел да повиши интереса на младите хора към професионалното образование и обучение. Играта, която е в процес на разработка, е достъпна на английски език чрез сайта http://levelupvet.eu. Очаква се да бъде напълно готова на всички езици, вкл. на български, през есента.

Refernet Bulgaria National Conference 180619 Level Up 5

Акцент в програмата беше и демонстрацията на кариерната игра  "Пътешественик в бъдещето", която запознава младите хора от поколението Z с професиите на бъдещето под формата на образователни игри и мисии в 3D виртуален свят. Играта е свободно достъпна на български на http://future-time-traveller.eu

Refernet Bulgaria National Conference 180619 FUTURE 5

Презентация от събитието

Още информация и снимки 

 

Кариерно ориентиране за бъдещето - интервю по БНР с Гергана Андреева

Интервю с Гергана Андреева в Хоризонт  Преди всички по Българското национално радио 

Разговор с Борислава Борисова за ролята на кариерното ориентиране в осигуряване на връзка между образованието и пазара на труда, за необходимостта както от прогнози, така и от формиране на широк кръг умения за бъдещето, а също и за новите дигитални подходи и инструменти, които помагат на младите хора да се ориентират в променящия се свят и да вземат решение за бъдещето. Сред тях е и кариерната игра в 3D виртуален свят "Пътешественик в бъдещето", която е свободно достъпна на български език на http://future-time-traveller.eu  

Чуйте интервюто тук: 

BNR Future

Семинар на ФБО и работилница за кариерни игри по проект FUTURE

На 11 юни Фондация на бизнеса за образованието проведе годишното си събитие: Пътуване в бъдещето за кариерни консултанти – надпревара с времето и новите технологии 2019.

Разказахме за настоящите си проекти, в които влагаме много желание, професионализъм и вдъхновение. Показахме новите тестове за кариерно ориентиране, които създадохме. Изпробвахме упражнения и обсъждахме как по-добре да балансираме професионалния и личния си живот.

BFE 110619  1

Представихме иновативната кариерна игра в триизмерен виртуален свят, която има за цел да запознае младите хора с професиите и уменията на бъдещето. Две млади момичета от поколението Z показаха как чрез различни мисии и предизвикателства играчите придобиват кариерни знания и умения. 

demo

На страницата на проекта  http://future-time-traveller.eu/bg/платформа-пътешественик-в-бъдещето ще откриете подробни инструкции как да създадете свой профил и да инсталирате играта на компютъра си.  

Участниците се включиха и в геймсторминг работилница и успяха за ограничено време да генерират 7 идеи за кариерни игри.

Facilitator

 

 За да подкрепим иновациите в кариерното ориентиране, през следващите 6 месеца ще проведем европейски конкурс за кариерни игри и инструменти, както и конкурс за млади хора, в който ще съберем идеи за работните места, които ще възникват в бъдеще.

FUTURE Contest-Tools banner BG

 

FUTURE Contest-Youth banner BG

Благодарим на всички, които имаха възможност да станат част от това преживяване – повече от 40 човека - представители на Министерство на образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси, Българската асоциация за управление на хора, Центровете за подкрепа на личностното развитие, НПО портала, държавни и частни университети, колежи и училища, компании и неправителствени организации.

Participants

Още статии ...