Новини

Втора партньорска среща по проект Ask4Job в Ханя, Гърция на 26 и 27 март, 2018 г.

11 партньори от 9 страни, сред които Фондация на бизнеса за образованието, се събраха за своята втора среща в Ханя, за да работят по дейностите на проекта Ask4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755 и да планират следващите стъпки. Те обсъдиха резултатите от аналитичната фаза във всички страни-партньори, реализирана с цел идентифициране на нуждите от дигитална грамотност, заявени от предприятията и пазара на труда. Друга основна цел на срещата беше обсъждането на инструмента за оценка на дигиталните компетентности, който ще бъде създаден в резултат на съвместните усилия на всички членове на екипа.

Всяка среща на партньорите има и сесия, посветена на добри практики, водещи до придобиване на определени умения. Темата на втората среща беше решаване на проблеми на работното място. Много добри практики от различни страни бяха споделени и обсъдени.

Проект Ask4Job е общоевропейски образователен път. Той се вдъхновява от COM 2016 - 381 Final, който настоява за повишаване на дигиталните умения на работна сила в Европа, за да бъде подобрена продуктивността на работното място. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват определена степен на дигитална компетентност, докато все по-голям брой работни места поне ще изискват поне някои основни компетентности.70 милиона души в Европа нямат адекватни умения за четене и писане, а дори и повече имат слаби умения в сферата на математиката, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни се считат за нискоквалифицирани възрастни. (COM (2016 - 381 Final).

Ask4Job ще създаде набор от инструменти за придобиване,оценяване и признаване на дигиталните уменията. Това ще се постигне чрез създаване на 3 продукта, чиито основни бенефициенти са дългосрочно безработни възрастни и консултанти и обучители на възрастни, както и всички други професионалисти, включени в подпомагащи дейности за възрастни, търсещи работа. Тези 3 продукта се характеризират с: а) проектиране, тестване и валидиране на образователната пътека и инструмента за оценка, съобразени с нуждите на потребителите; б) смесена образователна методология (A-MOOC и Capacity Lab), която насърчава мотивацията за учене през целия живот, използвайки възможностите на бенефициентите - тази мотивация ще бъде подкрепена от по-малки обучителни единици, така че потребителите да могат лесно да изпитат успеха стъпка по стъпка по време на целия образователен път; в) разработване на път за признаване на компетенциите, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в подкрепа на професионалната актуализация за консултанти и обучители на възрастни.

Очакваното въздействие на проекта предвижда участието на 500 бенефициенти: нискоквалифицираните възрастни, както и професионалисти от сферата на образование и обучение на възрастни и сектора за консултиране на работното място, както в частните, така и в публичните служби по заетост и други заинтересовани страни на регионално и национално ниво.

За повече информация, моля вижте страницата на проекта във фейсбук: https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

  WBL PRO FB LI 2018 04 04 Ask4Job 03  WBL PRO FB LI 2018 04 04 Ask4Job 04

Erasmus Logo

 ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 

Геймифицираният онлайн курс по социално предприемачество, създаден по проект Open Mind, започва. Запишете се сега!

Open Mind platform

Стартира безплатен геймифициран онлайн курс „Въведение в социалното предприемачество. Включете се сега!

Курсът е създаден по проект Open Mind, финансиран от програма Erasmus+ и има за цел да направи по-достъпно обучението по социално предприемачество и така да подобри инициативността и възможностите за реализация на хора, които не са завършили бизнес специалности.

В курса могат да се включат студенти от различни специалности, както и всички, които се интересуват от социалното предприемачество, без ограничение на възраст, пол или образователен статус. 

Вижте кратко представяне на курса тук.

Обучителната програма обхваща 8 модула с обща продължителност 75 часа, които ще запознаят обучаемите с основите на социалната икономика и предприемачеството, бизнес мениджмънта, нормативната рамка, създаването на канава на бизнес модела, маркетинга, набирането на средства, изготвянето на бизнес план, както и с подготовката на социални проекти и постигане на социално въздействие.

Обучението е напълно безплатно, онлайн базирано и се провежда в специално разработена геймифицирана платформа, която използва една от най-актуалните тенденции в електронното обучение – игровизацията. При нея елементи от дизайна на игри – цели, нива, правила,  сътрудничество, конкурентност, споделяне, обратна връзка, награди, забавление и др. – създават ангажираща и мотивираща учебна среда, която помага на обучаемите да придобият знанията, уменията и компетентностите, необходими в социалното предприемачество.

Сред предимствата на курса е и неговата гъвкавост. Всеки обучаем сам определя темпото на учене, в зависимост от ангажиментите си. Например, при отделяне на 1 час дневно, всеки модул се завършва за около седмица – до 10 дни, но е възможно и целият курс да бъде преминат в рамките на 2 седмици.

За да завършиш успешно курса, е необходимо да прочетеш всички модули, да изпълниш включените в тях задачи, да предадеш писмени задания, които се оценяват от ментор и други обучаеми, да коментираш заданията на свои колеги и да преминеш успешно тестовете след в всеки модул. Всяка активност в платформата носи точки, които можеш да ползваш например за повторен опит в тестовете, а обучаемите могат да съпоставят представянето си в общата ранглиста на всички участници – не само у нас, но и в още 4 държави. След успешно завършване, обучаемите получават сертификат.

Курсът е разработен от 8 организации: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д.А.Ценов“Свищов и българската технологична компания 11235; Института за развитие на предприемачеството - Гърция, Университета в Лодз – Полша, Университета „Титу Майореску“ – Румъния и Университета в Шефилд, Великобритания.

Като признание за качественото изпълнение на проекта, Open Mind получи награда от Центъра за развитие на човешките ресурси, който администрира програма Erasmus+ в България. Координаторът на проекта Марио Каменов, получи наградата от името на партньорството.

Курсът беше официално представен по време на семинар, който се проведе на 9 март във Висшето училище по застраховане и финанси.

За още полезна информация и новини следете Facebook страницата нa проекта, където ще намерите също снимки и видео от представянето на курса!

 

Проектът Level Up ще популяризира професионалното образование и обучение чрез интерактивна платформа, базирана на игри

Level Up logos 

ФБО е част от интересния проект Level Up, който започна през септември 2017 с цел да популяризира възможностите, които дава професионалното образование и обучение (ПОО) за бъдеща реализация, чрез атрактивна платформа с инструменти за кариерно ориентиране, базирани на игри.

Level Up ще използва ученето, базирано на игри, за да разработи интерактивен инструмент за кариерно ориентиране на млади хора. Този атрактивен подход ще помогне за разбиване на стереотипите, свързани с професионалното образование и избора му като „резервен вариант“ чрез демонстриране на широкия набор от компетентности и възможности за реализация, които носито.

Проектът се изпълнява от 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България. Aspire-Igen Group (координатор) и Caped Koala - Великобритания, Cork Institute of TechnologyИрландия, The Government Office of Békés CountyУнгария,Фондация на бизнеса за образованиетоБългария, SataeduФинландия and VHS ChamГермания.

1

Началната среща по проекта се проведе в Кам, Германия в края на ноември 2017.

Като краен ефект Level Up цели да подобри качеството на кариерното консултиране, като от една страна ангажира и информира младите хора, а от друга – даде възможност на консултантите да повишат своите знания и умения. Ресурсите с информация за пазара на труда и наръчниците с добри практики и практически насоки, които ще бъдат създадени по проекта, ще направят кариерните специалисти по-уверени при популяризирането на ПОО и в прилагането на съвременни дигитални инструменти в тяхната работа. Това на свой ред ще подобри качеството на кариерната услуга, предлагана през платформата и ще помогне на повече млади хора да вземат информирано решение и да се насочат към специалности и професии, които са търсени на пазара на труда в Европа.

Level Up VET Skills Week 2017

Проектът беше представен по време на Европейската седмицат на уменията в професионално образование.

По-подробна информация за проекта ще намерите на неговия уебсайт http://levelupvet.eu/.

Проект No: 2017-1-UK01-KA202-036643

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 

Още статии ...