Новини

Партньорска среща по проект Умения за подкрепа на мигранти на 28 и 29 март, 2019, в Мадрид, Испания

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007. Проектът се реализира от екип, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

В края на март, 2019 г., екипът на проекта се събра в Мадрид, Испания и обсъди финалната версия на Тематичния доклад, която скоро ще бъде на разположение на всички заинтересовани лица английски език и на Всички партньорски езици.

Партньорите планираха и процеса на разработване на предвидените учебна програма, инструментариум за мигранти, включително валидиране на опит, ръководството за обучение, приложения и платформа за обучение.


Можете да следите напредъка на проекта на https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants/
и http://www.transversalmodel.eu/

TMM Madrid 01 TMM Madrid 02 TMM Madrid 03

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество!

Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество!

Иновативната геймифицирана платформа за обучение по социално предприемачество привлече над 1000 обучаеми. За нас във Фондация на бизнеса за образованието беше удоволствие да сме част от това страхотно партньорство и приключение!

Според заключителната оценка: „Проектът осигурява солидни статистически данни и анализ, подкрепящи необходимостта от повишаване на предприемаческите умения сред студентите, особено тези от слабо представените групи в предприемачеството, като жените. Иновативният характер на проекта се състои в комбинацияята на социалното предприемачество, съчетано с геймификация при разработването на програмата за обучение и акцента върху жените и другите слабо представени групи в предприемачеството. Проектът демонстрира добра стойност за полученото финансиране. Дейностите по проекта подобряват съществуващите образователни практики и методи."

Като признание за качественото изпълнение на проекта Open Mind бе отличен от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Open-Mind-Award

 

Партньорството по проект Open Mind постигна всички планирани цели, а резултатите надхвърлиха очкванията. 

Иновативната платформа за социално предприемачество привлече повече от 1000 студенти, вместо 600, което беше целевият минимум. Както показва оценката на въздействието, 98% от учениците отбелязват, че в резултат на кураса са подобрили знанията си за социално предприемачество и своите мултидисциплинарни / меки умения. 84% са много доволни от преживяването си като обучаеми.

MOOC

Обратна връзка от участниците:

  • „Проектът е интересен и може да бъде полезен за хора, които планират социално предприятие.“
  • „Страхотна инициатива“
  • „Проектът отговаря на актуалните нужди“
  • „Полезна инициатива“
  • „Никога не съм мислила за създаването на собствен бизнес, преди да видя този курс.“

Open Mind evaluation 3

 

ФБО участва в кариерен форум за ученици

Председателят на ФБО г-жа Гергана Андреева взе участие в първия форум за кариерно развитие, организиран от Частна езикова гимназия "Иван Апостолов" на 28.02 в София. Тя представи инициативите на фондацията, насочени към младите хора и развитие на умения за бъдещето. Събитието се проведе при голям интерес и постави началото на създаване на кариерен център в училището. 

Линк към събитието

Forum 1

Forum 2

Forum 3

Forum 4

Forum 5

Forum 6

Forum 7

 

 

 

 

Още статии ...