Новини

Future Time Traveller навърши една година!

Преди 12 месеца нашият мултинационален екип стартира инициатива, насочена към трансформиране на кариерното ориентиране на поколение Z чрез игрови сценарии и за подготовка на младите хора за работните места на бъдещето.

future-meeting 2

 • Основната ни цел е да насърчим развитието на мислене, ориентирано към бъдещето. Нашата иновативна кариерна игра в триизмерно виртуално пространсто ще помогне на младите хора да изследват бъдещия свят, да разберат тенденциите на пазара на труда, нововъзникващитеработни места и умения за тях и да поемат кормилото на собственото си бъдеще.
 • На второ място, искаме да подобрим капацитета на кариерните консултанти за предоставяне на ориентирани към бъдещето кариерни услуги.За тази цел ще изготвим практически насоки, семинари, конкурси и електронен сборник с добри практики, подкрепящи иновативното кариерно ориентиране.
 • В крайна сметка се надяваме да дадем тласък на иновациите и ориентираната към бъдещето политика с нашия доклад "Пътна карта за професионално ориентиране за бъдето" и доклада за оценка на въздействието, който ще обобщи резултатите и ще даде доказателства за това как тези методи работят.

Тази една година беше много продуктивно време, изпълнено с вдъхновение и успешни дейности:

 • Проведохме проучване, за да определим дали младите хора са готови за бъдещата си кариера; доколко подготвени са кариерните консултанти да ги напътстват; и каква подкрепа е необходимо да окажат политически отговорните експерти.
 • Изготвихме доклад Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето.
 • Разработихме методологията и сценариите на нашата кариерна игра Пътешественик в бъдещето и започнахме разработването на платформата, в която тя ще функционира.
 • Стартирахме уебсайта на проекта  http://future-time-traveller.eu и неговата Facebook страница, която вече има над 270 последователи.
 • Представихме постигнатите до момента резултатите на семинари за експерти по кариерно ориентиране.

Проучване за нуждите от подкрепа за кариерно ориентиране за професиите на бъдещето

През първите месеци на проекта проведохме онлайн проучване сред 159 млади хора на възраст 15-20 години, 39 специалисти и 15 експерти по кариерно ориентиране в 7-те партньорски държави – България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Великобритания.

 

88% от анкетираните млади хора казват, че е важно те да бъдат информирани за работните места на бъдещето и за промените в света на труда, но половината от тях в момента не учат за тях в училище или самостоятелно. Само една трета от младите хора казват, че познават тенденциите на пазара на труда и надеждните източници на информация. В същото време 58% се чувстват информирани или по-скоро информирани за бъдещи работни места, което не е факт според мнозинството кариерни консултанти и експерти.

 future-survey-bg

Проучването потвърждава значението на широк спектър от компетенции, които младите хора трябва да притежават, за да бъдат подготвени за бъдещата си кариера. Познаването на тенденциите на пазара на труда, самопознанието, гъвкавостта и готовността за промяна се оценяват като най-важните професионални умения за бъдещето от всички участници в проучването. Кариерното планиране и уменията за вземане на решения също са много важни за всички групи. Повече от 90% от всички анкетирани наблягат на значението на творчеството, иновациите и предприемаческия дух. Кариерните специалисти подчертават, че позитивните нагласи към бъдещето и аналитичните умения са от решаващо значение, макар че младите хора ги определят като по-малко значими.

Кариерните консултанти също трябва да се подготвят по-добре за професиите на бъдещето, показва проучването. Повече от 1/3 казват, че способността им да прилагат цифрови инструменти е или "относително добра" (28%), или "се нуждае от подобрение" (10%). Един от всеки десет кариерни специалисти признава, че трябва да развие по-задълбочено знанията си за тенденциите и ресурсите на пазара на труда, за нуждите на младите хора, както и да подобри уменията си за създаване на кариерни инструменти, предназначени за новото дигитално поколение.

Понастоящем практикуващите кариерно ориентиране развиват тези компетенции чрез самостоятелно обучение и в хода на своята практика. Повечето респонденти не могат да идентифицират конкретен уеб източник на информация и признават, че "липсва такава платформа, която адекватно да предоставя информация за това как да работим с младите хора по тази тема".

Освен онлайн платформи с полезна информация, повече от половината кариерни консултанти биха използвали примери с добри практики, обучения и обучителни ресурси, които директно да прилагат в работата си. 1/3 са на мнение, че конкурс за професионално ориентиране също би бил полезен. Това е важно послание към политиците, че е нужно по-голямо предлагане на актуално продължаващо обучение, за да се гарантира, че качеството на услугите е адекватно на нуждите на младите хора и на тенденциите на развитие.

Констатациите от проучването са представени в доклад, който очертава пътя към кариерно ориентиране за бъдещето. Технологичните и социалните промени, трансформациите на пазара на труда са само част от предизвикателствата пред традиционните подходи към кариерното ориентиране. Бъдещето призовава към нова парадигма за младите хора, обучаващите и лидерите. Не е достатъчно да покажем на младите хора как се променя светът. Те трябва да разберат ЗАЩО се променя, КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА и работни места ще донесе, какъв вид УМЕНИЯ ще изисква. Услугите за кариерно ориентиране трябва да се превърнат в ОРИЕНТИРАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, а политиката за образование и кариерно ориентиране - в ЛИДЕРСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.

future-report-bg

Докладът съдържа статии по различни теми, като например глобалните тенденции, които оформят бъдещия пазар на труда; предизвикателствата и ролята на практикуващите професионално ориентиране; потенциалното въздействие на учебната среда на виртуалния свят и други технологии върху развитието на управлението на кариерата и трансверсалните умения. Той предоставя много примери за иновативни игри и ресурси за онлайн кариера. Описана е и методологията, която стои зад играта Future Time Traveller.

Докладът е свободно достъпен  на български, на английски и на останалите партньорски езици. Резултатите от него бяха обсъдени по време на семинари за специалисти по кариерно ориентиране и представители на институции.  

Ето част от изводите и посланията, които участниците споделиха, че ще отнесат със себе си от събитието:

 • „Ние, кариерните консултанти, не трябва да седим и да чакаме бъдещето да дойде – трябва ние да сме водачите в него – нещо като екскурзоводи в бъдещето.“
 • „Ако искаме децата ни да бъдат пълноценни за себе си и света, сега е времето да инвестираме време и усилия, за да им осигурим възможността да го постигнат!“
 • „Чудесен, актуален, иновативен, модерен и много полезен за младите хора от поколение Z проект! Необходимо е активно и бързо актуализиране на дигиталните умения на самите кариерни консултанти. Много е важно те да „говорят“ умело новия „майчин език“ на младите хора, за да бъдат максимално полезни в ролята си.“
 • „Кариерното консултиране очевидно се променя. Има необходимост от включване на кариерните консултанти във форми за поддържане на квалификацията.“
 • „Бъдещето на професията ни зависи от способността ни да сме в крак с всички тенденции. Трябва да се стараем да сме информативни за клиентите си. Игровите подходи са бъдещето на образованието.“
 • „Този проект доказва, че в днешна България има все още хора, които мислят за предизвикателствата на бъдещето и не жалят усилия и енергия да бъдат част от него и да изпълнят своя дълг към бъдещите поколения.“

 future-seminar

Какво ще донесе БЪДЕЩЕТО?
Следващата година, след тестване и пилотиране, платформата и методологията ще бъдат представени в демонстрационни събития и творчески семинари за разработване на сценарии за иновативно кариерно ориентиране. Ще организираме конкурс за иновативни услуги за професионално ориентиране и конкурс за млади хора Капсула на времето "Професии на бъдещето".

През 2020 г. най-добрите практики и идеи от двата конкурса ще бъдат събрани в електронна книга, а партньорите ще изготвят доклад за въздействието на проекта. Двата продукта ще допълнят пътната карта и ще подпомогнат устойчивото разпространение на подходс, методологията и политическите послания от проекта. Резултатите ще бъдат представени на заключителни събития във всички страни.             

БЪДЕЩЕТО се нуждае от вас!

 • Присъединете се към нашата Facebook общност, за да поличавате актуални новини и вдъхновение!
 • Помогнете ни да популяризираме проекта, така че повече млади хора и практикуващи професионално ориентиране да могат да се възползват от иновативните резултати!
 • Бъдете лидери на промяната в преосмислянето на кариерното ориентиране и в подкрепата за иновациите!

Future Erasmus logo

ПРОЕКТ N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикация и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея. 

Първа среща по проект Умения за подкрепа на мигранти в Париж, Франция на 16 и 16, ноември, 2018

Фондация на бизнеса за образованието участва в нов проект по програма Еразъм+ -Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007. Проектът ще бъде реализиран съвместно от партньорство, ръководено от ITG CONSEIL от Франция и партньори, представляващи още 6 държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSIот Кипър, Iasis Amke Athensот Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronterasот Испания и Bahçeşehir Universityот Турция.

Миналата седмица партньорите се събраха на първата си среща, организирана от координаторите в Париж, за да стартират официално изпълнението на проекта и да обсъдят и планират подробно работата за следващите две години.

Подобряването на уменията и компетентностите на мигрантите е ключово за системата на ПОО и за глобалното предлагане на програми за обучение и подкрепа, посветени на мигрантите. Обучителите и обучаващите компании и организации се нуждаят от нови материали и педагогически подходи. Професионалното образование и обучение са основни средства за осигуряване на подкрепа на мигрантите. Съществува остра нужда от подходящи инструменти и методи, които да бъдат адаптирани към двете целеви групи, насочени към кариерно развитие. Същата необходимост възниква и по отношение на интеграцията на пазара на труда на новопристигналите бежанци/мигранти в страните от ЕС (източник: доклад Писани-Фери - септември 2017 г. - Франция).

Както пише в Европейската програма за миграция (май, 2015 г. и декември, 2017 г.): „ЕС също е изправен пред редица дългосрочни икономически и демографски предизвикателства. Населението му застарява, докато икономиката му все повече зависи от висококвалифицирани работни места. Освен това, без миграция населението на трудоспособна възраст в ЕС ще намалее със 17,5 милиона през следващото десетилетие. Миграцията ще става все по-важен начин за повишаване на устойчивостта на нашата система на благосъстояние и за осигуряване на устойчив растеж на икономиката на ЕС. Ето защо, дори ако ако легалната миграция винаги ще бъде трудна във време на висока безработица и социални промени, важно е да има ясна и строга обща система, която да отразява интереса на ЕС, включително чрез поддържане на Европа като привлекателна дестинация за мигрантите".

TMM Paris 01 TMM Paris 02 TMM Paris 03

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Финална конференция по проект Open Mind

Open Mind Final event Pokana

Имаме удоволствието да Ви поканим на финалната конференция по проект Open Mind, която ще се проведе на 17 октомври 2018 (сряда) от 9:30 ч. във Висшето училище по застраховане и финанси, зала 501.

 В събитието ще вземат участие представители на всички партньори по проекта от България, Гърция, Румъния, Полша и Англия, както и преподаватели и студенти на ВУЗФ и представители на различни социални предприятия.

 Ще представим постигнатите резултати, отворения онлайн курс по социално предприемачество и онлайн базираната игровизирана платформа за обучение. Също така ще дискутираме ролята на менторите в учебния процес и ще обменим идеи относно това как можем да направим учебния процес по-атрактивен и как да използваме дизайн-мисленето при създаването на иновации в образованието. Предмет на дискусия ще бъдат и някои идеи за създаване ан социални предприятия.

 Работен език на конференцията: Български (осигурен симултанен превод).

 Моля, потвърдете участието си на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПРОГРАМА

09:00 – Кафе и регистрация

09:30 – Приветствие към участниците - ВУЗФ

09:40 – Преглед на проекта – адресирани нужди и целеви групи, цели, дейности, партньорство. Представяне на основните резултати от проекта. – ВУЗФ - България

09:50 – Виртуална обиколка на платформата. Приложение на игровия дизайн в електронното обучение. – 11235 ООД - България

10:00 – Насърчаване на приобщаващото предприемачество. Методологията и подход на проект "Open Mind" – Институт за развитие на предприемачеството - Гърция

10:10 – Представяне на отворения онлайн курс по социално предприемачество – Университета в Шефилд – Обединено Кралство

10:20 – Иновации на платформата. Ефектът на игровизацията върху ученето. – Университета в Лодз - Полша

10:30 – Кафе пауза

11:00 – Ролята на обучителите в гемифицирания електронен курс – СА „Д. А. Ценов” – Свищов - България

11:10 – Как да направим ученето привлекателно - послания от информационната кампания по проекта– Фондация на бизнеса за образованието - България

11:20 – Основни изводи от доклада за оценка на въздействието и постигнатите резултати – Университет „Титу Майореску“ - Румъния

11:30 – Дискусия относно възможностите за мултиплициране на резултатите на национално и европейско ниво, качеството и релевантността на произведените интелектуални продукти, техния иновационен характер и капацитет за мултиплициране на прилаганата методология

12:00 – Обедна почивка

13:00 – Представяне на идеи от страна на участниците в обучението

13:30 – Иновации в и разработването на политики, чрез използване на дизайн мисленето

14:30 – Обобщение и закриване на конференцията.

 

Проект Open Mind, No: 2016-1-BG01-KA203-023754, се финансира с подкрепана на програма Erasmus+ на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Още статии ...