Новини

Екипът на Ask4Job се срещна в Лодз, Полша

Фондация на бизнеса за образованието е част от европейски екип, който реализира проект Ask4Job, вдъхновен от COM 2016 - 381 Final. Документът насърчава придобиването и усъвършенстването на дигитални умение от работната сила на Европа, с цел повишаване на продуктивността. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват определена степен на дигитална компетентност и все по-голям брой работни места поне ще изискват някои основни компетентности. Повече от 70 милиона души в Европа нямат адекватни умения за четене, писане и математика, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни се считат за нискоквалифицирани възрастни. (COM 2016 - 381 Final).

За да подпомогне тяхното развитие, екипът на Ask4Job ще създаде набор от инструменти за придобиване, оценяване и признаване на дигиталните компетентности. Този резултат ще бъде постигнат чрез разработването на 3 продукта, като основни бенефициенти са дългосрочно безработни възрастни и кариерни консултанти и обучители на възрастни, както и всички други професионалисти, включени в подпомагащи дейности за възрастни, търсещи работа.

Партньорите се събраха в Лодз, Полша на 4-ти и 5-ти октомври, 2018 година, за да планират следващите стъпки за разработване на програмата за обучение Ask4Job.

Повече информация можете да намерите на: https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

ФБО представи своите проекти пред сръбски кариерни консултанти

На 26 септември Фондация на бизнеса за образованието взе участие в учебна визита на кариерни консултанти и експерти от Сърбия. Събитието беше организирано от Еврогайдънс България и даде отлична възможност за създаване на контаки, обмяна на опит и добри практики с нашите съседи. Екипът на ФБО представи своите европейски проекти, финансирани по програма Erasmus+, както и успешните си национални инициативи.  

Serbian Study Tour 260918 1

Serbian Study Tour 260918 2

FUTURE Time Traveller - Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform

Serbian Study Tour 260918 3

OPEN MIND - Promoting social entrepreneurship to female learners and students from diverse (non-business) studies through an innovative gamified platform and open online course (MOOC)

Serbian Study Tour 260918 4

LEVEL UP- motivating young people to consider VET pathways by an innovative game based learning (GBL) platform

Serbian Study Tour 260918 5

WBL-PRO – Qualification, Open Resources &Toolkit for the Work-Based Learning Professional

Serbian Study Tour 260918 6

ASK 4 JOB - Adult Skills for Job Oriented Breakthrough

Serbian Study Tour 260918 11

PROMETHEUS - PROmoting Management and Entrepreneurial THinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU Societies

Serbian Study Tour 260918 8

VELOCITY – Job interview scenarios in virtual learning environment 

Serbian Study Tour 260918 7

NEW-CARE - Open educational resources for a new model of long-term care in residential centres based on dignity and wellbeing of the elderly

Serbian Study Tour 260918 10

Програма и презентации от събитието

Първи бюлетин по проект New Care

Първи бюлетин по проект New Care

Проект New Care e финансиран с подкрепата на Европейската комисия и се изпълнява от партньори от Испания, Италия, Швеция, Румъния и България. Проектът се координира от Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz C-LM y Galicia, Испания.

 

Още статии ...