Новини

Партньорска среща по проекта Be Positive в България

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, беше домакин на втората партньорска среща по проекта, която се състоя на 21 май 2015 в София.

  Be Positive Meeting Sofia 21052015 02  Be Positive Meeting Sofia 21052015 01

Проектът адресира една от най-горещите теми в Европа – младежката безработица и феномена NEETs – млади хора, които нито работят, нито учат. Кариерните консултанти биха могли да имат съществен принос в разрешаването на тази ситуация. Партньорите в проекта ще ги подкрепят и подпомогнат в тази дейност като им предоставят полезен инструмент за работа с младите хора по отношение на основните предизвикателства, с които се сблъскват.

За тази цел ще бъде създаден иновативен обучителен метод, който ще насърчи младите хора, които нито учат, нито работят. На базата на този метод ще се разработи модулна обучителна програма Be Positive – процес, които ще ръководи от партньорите от Великобритания. Обучителната програма ще бъде пилотирана от 100-150 млади хора, които нито учат, нито работят в Австрия, България, Гърция, Испания и Швеция, за да се гарантира ефективност на програмата, както и културната й адаптация. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта.

Основните изводи от аналитичната фаза на проекта бяха дискутирани от партньорите по време на срещата в София. Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта http://www.bpositive.eu/, както и във Facebook страницата.

 

Ден на кариерата в София - 1 юли, Интерпред

Ако кариерата ви е в застой и имате нужда от промяна, заповядайте на Ден на кариерата в София - 1 юли от 10 ч. в Интерпред. Вход - свободен. Над 10 фирми по подбор, организации, търсещи служители,  обучителни и консултантски компании - ще представят своите свободни позиции, обучения и услуги, подпомагащи  професионалното развитие.


• Ще бъдат представени тенденции в развитието на пазара на труда и браншовете, в които се очертава най-голяма динамика и нарастващо търсене на служители;
• Ще научите полезни съвети за успешно планиране или промяна в кариерата;
• Ще разберете кои са уменията, които са най-търсени от бизнеса;
• Ще имате възможност в лична среща с представителите на отделните компании да получите допълнителна информация, насоки и съвети.

Дните на кариерата се организират по проект "Кариерно развитие на заети лица", BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Дни на кариерата за заети - постер

 

Приключи аналитичната фаза по проект Be Positive

Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието е българския партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+.

Първият етап в реализирането на проект включи основно аналитични дейности, които имат за цел да представят адекватна картина на ситуацията, предизвикателствата и нуждите на младите безработни хора. В резултат на проведените дейности, във всяка партньорска държава беше създаден вътрешен национален доклад, който ще послужи за отправна точка в разработването на обучителната програма Be positive.

Аналитичните дейности включиха проучване на съществуващи ресурси, интервюта с кариерни консултанти, професионалисти от сферата на човешките ресурси и млади безработни хора. Допълнително, партньорите от Великобритания предоставиха въпросници на всички останали партньори, чрез които да се събере информация за основните предизвикателства и специфични нужди на младите хора и чрез които бяха обхванати поне по 20 човека във всяка страна..

Основните изводи и резултати от аналитичната фаза ще бъдат обсъдени по време на следващата партньорска среща, домакин на която ще бъде Фондация на бизнеса за образованието на 21 май 2015 в София, България.

Повече информация за проекта - http://www.bpositive.eu/