Новини

Приключението Open Mind започна!

  Open Mind logo SMALL   

Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс.

Социалното предприемачество има неоспорим положителен ефект върху икономиката и обществото като цяло. Въпреки това в момента курсове по темата социално предприемачество се предлагат предимно в икономическите специалности, така че повечето студенти на практика нямат възможност да се включат в такива програми.

По данни на Евростат и Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) две трети от жените и младите хора в ЕС смятат, че не притежават необходимите знания и умения за стартиране на бизнес, което е сред основните бариери пред предприемачеството.

Обучението по предприемачество е една от инвестициите с най-висока възвръщаемост, която Европа може да направи, се подчертава в Плана за действие „Предприемачество 2020“. За това е нужно преносимите компетентности, необходими в социалното предприемачество, да бъдат развивани не само у студентите в икономическите специалности, а и у тези, изучаващи хуманитарни, природни и технически науки и изкуства.

За да отговорят на тези предизвикателства 8 организации от 5 европейски държави заедно ще създадат и пилотират иновативен геймифициран онлайн курс по социално предприемачество за жени и студенти от неикономически специалности. Инициативата включва:

    Open Mind Photo Kick-off Athens

Първа партньорска среща по проект Open Mind в Атина, 22 ноември 2016

   

През следващите две години екипът на проекта ще създаде 3 интелектуални продукта:

1. Безплатен онлайн курс “Въведение в социалното предприемачество” за студенти от различни специалности, който ще ги научи как да разпознават възможности, да създадат бизнес модел, да подготвят бизнес план, да привличат инвеститори, да създават, управляват и популяризират дейността на своя стартъп. Курсът ще съдържа също сборник с 50 вдъхновяващи истории за жени – социални предприемачи.

2. Иновативна геймифицирана платформа, която ще използва елементи от гейм дизайна, за да създаде стимулираща участието обучителна среда, в която студентите ще проучват бизнес концепциите и ще развиват своите предприемаческо мислене и умения, работят с реални казуси и практически предизвикателства. Платформата ще бъде достъпна на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски) и ще функционира поне до 2020 г. Ще бъдат обучени 60 обучители, които ще осигуряват онлайн подкрепа на обучаемите. Предвижда се над 600 студенти да се включат в курса до края на проекта.

3. Основните резултати от проекта ще бъдат представени в Доклад за оценка на въздействието, който ще помогне да се осигури стратегическа подкрепа за устойчивостта на проекта по време на финалните събития в партньорските страни.

Като краен резултат, курсът ще подобри достъпа до предприемаческо обучение за голям брой студенти и ще разшири възможностите им за реализация като им помогне да придобият необходимите умения за стартиране на бизнес и самостоятелна заетост, независимо от това каква специалност изучават. Придобитите компетентности ще увеличат помогнат на студентите да бъдат по-активни граждани и ще подкрепи създаването на бъдещи работни места.

Онлайн курсът се основава на една от последните тенденции в онлайн обучението – геймификацията. При нея различни характеристиките на дигиталните игри (цели, мисии, правила, забавление, обратна връзка, наградии др.) се използват в различен от игровия контекст за решаването на конкретни задачи и поощряване на желаното поведение на потребителите. Проучванията показват положителното въздействие, което има геймификацията върху процеса на учене: подобряване на самочувствието, мотивацията и положителната ангажираност; развитие на уменията за общуване и решаване на проблеми.

Пионерът и гуру в геймификацията Ю-кай Чоу посочва “10 примера за социална геймификация, които буквално ще спасят света. Сред тях са:

  • Пъзелът Foldit”, който прави пробив в проучването на СПИН. В продължение на 15 години учените неуспешно се опитват да дешифрират ензима, отговорен за репродукцията на вируса. С помощта на 240 000 играчи решението е открито за 10 дни.
  • Ролевата игра“Pain Squad” окуражава деца, болни от рак, да записват в дневник кризите си, за да помогнат на лекарите да намерят най-подходящото лечение.

  • Кан академия подпомага ученето чрез геймифицирана платформа за онлайн обучение. Огромната колекция от видеоуроци привлича милиони обучаеми.

  • Zamzee стимулират децата да бъдат активни като прави ученето забавно. Физическата активност на децата намалява с 60%, което води до затлъстяване, диабет и още по-тежки заболявания.

  • CrowdRise е геймифицирана платформа за благотворителност. С над 33 милиона участници тя подпомага набирането на няколкостотин милиона долара за каузи в обществена полза по целия свят.

  • OPower стимулира хората да бъдат отговорни в консумацията на електроенергия.

  • RecycleBank насърчава хората да рециклират като дава точки, които могат да бъдат разменени за реални продукти в магазините. Проектът, подкрепен от Ал Гор, печели редица награди за бизнес и иновации и има 3 милиона участници и над 180 служители.

  • FreeRice дарява храна на бедни хора по света чрез игра, която предизвиква интелекта. Решавайки успешно различни тестове, участниците печелят точки, в замяна на които Програмата за храните на ООН до момента е дарила ориз на над 10 милиона гладуващи по света.

 Актуални новини по проекта ще намерите на страницата на Open Mind във Facebook.

 

 Erasmuslogo horisonal SMALL          

Проект No: 2016-1-BG01-KA203-023754

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 

Успешно финализиране на проект Прометей

 Проект Прометей, 2014-1-BG01-KA204-001560, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства, беше успешно реализиран от Фондация на бизнеса за образованието (България), заедно с CIAPE (Италия), BEST (Австрия), IED (Гърция), Aspire-igen Ltd. (Великобритания) and CIT (Ирландия).

Екипът на проекта не случайно избра Прометей за свое име. Прометей е гръцки титан, който е дал огъня на хората. Името му на гръцки означава предвидлив, мислещ в бъдещето. Той е символ на човешкия прогрес и дар на надеждата и огъня. Надеждата помага на хората да живеят по-добре, а огънят, като средство прави по-добрия живот възможен.

Каква по-добра метафора може да бъде избрана за днешните кариерни консултанти.  Техните знания и умения правят възможно насърчаването и предаването на надеждата за по-добра лична и професионална реализация на хората, с които работят. Динамичното развитие на технологиите променя измеренията на ученето и средата, в която то се осъществява или с други думи - огънят, който им е необходим, за да направят консултантския процес адекватен на нуждите и нагласите на новото виртуално поколение е следващата логична стъпка в развитието на професията, а именно онлайн средата.

Партньорите в проект Прометей създадоха онлайн платформа, която е виртуално пространство за кариерно консултиране. Всички продукти, създадени по проекта са достъпни за ползване чрез онлайн платформата от кариерни консултанти и други заинтересовани лица. Продуктите на проект Прометей включват: Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, Професионална мрежа Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и 5 приложения за мобилни телефони.

Всички продукти, създадени по проекта са на разположение на всеки, който би се интересувал на английски, български, немски, гръцки и италиански език. Те маг да бъдат да ползвани безвъзмездно и ще бъдат достъпни поне до 2021 година на уебсайта на проекта.

Продуктите на проект Прометей подпомагат по-интензивното участие в ученето, както и по-добрата заетост чрез създаване на качествени услуги за кариерно консултиране и обучение.

Местата на Мрежата Прометей в онлайн пространството:

Уебсайт:  http://prometheus-eu.net/

Фейсбук страница:  https://www.facebook.com/prometheuseu/

Linkedin група:  https://www.linkedin.com/groups/6936869

Приключи проект Eva Skills

eva logo

 

 

Успешно приключи проект Eva Skills–Оценка на меките умения на безработни млади хора, финансиран от Европейската комисия, по програма Eразъм+. Фондация на бизнеса за образованието бе част от партньорския екип на проекта, заедно с организации от Германия, Гърция, Румъния и Швеция, а координатор бе Cyprus Productivity Center от Кипър.

Проект Eva Skills обедини опита на специалисти от партньорските страни и предлага значителен брой инструменти и методи за оценка и валидиране на компетентностите на млади хора, придобити по неформален път.

На адресът на платформата http://elearning.entre.gr/athena/, след регистрация, могат да се открият всички създадени по проекта обучителни продукти, обучителни видеа и допълнителни полезни ресурси, които да подкрепят специалистите, работещи в сферата на професионалното обучение и образование в работата им с безработни млади хора.

Още статии ...