Новини

Среща със стратегически партньори по проект Be Positive

На 12 април 2016 година в София се проведе среща на българската стратегическа група по проект Be Positive. Групата включва представители на Агенция по заетостта, УНИЦЕФ България, Софийски университет и професионалисти, отговарящи за човешките ресурси в частни компании.

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор по проекта, представи обучителната програма Be Positive, както и положителната обратна връзка, получена от обучителите и участниците в двете пилотните сесии, проведени в Шумен и Бургас по-рано тази година.

Be Positive Meeting with national stakeholders 120416 collage

Дневният ред на срещата включи и обсъждане на възможностите за прилагане на обучителната програма Be Positive в бъдеще от различни компании и организации, както като цяла програма, така и чрез включване на отделни нейни модули в други програми или при работа с други целеви групи. Възможността за използването на отделни модули от програмата в случаите, когато това би било в помощ на работата на кариерните консултанти или обучителите с млади безработни лица, беше оценена като много полезна. Основните изводи бяха, че програмата отговаря на реално съществуващи нужди на хората, работещи с млади безработни лица и че е атрактивна и с гъвкаво приложение, което я прави особено ценна.

Според участниците, програмата би била много полезна и за учениците в последните класове на средните и професионални училища, както и за заети хора, които имат нужда от насърчаване и мотивиране в периоди на вземане на решения. Сред другите обсъдени целеви групи, в работата, с които програмата Be Positive би била полезна, бяха посочени и мигрантите и хората на всякаква възраст, живеещи в райони с високи нива на безработица.

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Второ пилотно обучение по проект Be Positive

В края на февруари в Бургас се проведе втора пилотна сесия на обучителната програма Be Positive. В събитието се включиха 26 млади хора, фасилитирани от опитен треньор - психолог и кариерен консултант.

За пилотирането бе избран град на морския бряг, където много млади хора намират сезонна работа за приблизително 3 месеца и на практика нямат много други възможности през останалата част от годината. В резултат на това се наблюдава слаба проактивност, липса на желание за поемане на отговорност за собственото кариерно развитие и значими нива на безнадеждност.

Събраната обратна връзка е много позитивна, както от участниците, така и от обучителя, провел двете пилотни сесии в реална среда в два български града. 

Be Positive Second Pilot 01   Be Positive Second Pilot 02

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Пилотно обучение по проект Be Positive

 

Фондация на бизнеса за образованието проведе първа пилотна сесия на обучителната програма, създадена по проекта Be Positive. Инициативата има за цел да стимулира младежите, които не учат и не работят (NEETs), чрез методите на позитивната психология. Обучителната програма Be Positive е насочена към широк кръг от професионалисти, работещи с млади хора.

Be Positive First Pilot 01

Пилотната сесия се проведе на 6-ти февруари 2016, в Шумен - един от градовете с най-висока безработица в България. 17 млади хора взеха участие и дадоха много положителна обратна връзка, която ще бъде споделена с партньорите от Австрия, Гърция, Испания, Великобритания и Швеция.

Be Positive First Pilot 03   Be Positive First Pilot 05

Обучението беше водено от психолог и обучител със значителен опит и в двете сфери, както и в кариерното консултиране. Водещият накратко обобщи пилотирането като „страхотен ден, невероятна група, прекрасна, наситена с въпроси атмосфера ( и за щастие открити отговори), нови контакти, нови възможности..."

Be Positive First Pilot 02   Be Positive First Pilot 04

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...