Новини

Стартира проектът Be Positive

Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието ще представя България в международния проект Be positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Проектът ще бъде финализиран до края на август, 2016.

Проектът се базира на опита на изследователи и практици от сферата на психология на здравето, които работят и сътрудничат на организации, предлагащи професионално обучение и/или кариерно консултиране на национално и европейско ниво.

Целта на проекта е да се разработи иновативен обучителен курс, който ще насърчи младите безработни хора и тези, които не са включени в никакви образователни или обучителни форми.

Ще бъде разработена модулна обучителна програма "Be Positive". Тя ще бъде пилотирана със 100 – 150 млади безработни хора в партньорските страни, за да се гарантира ефективността й и културната й адаптация. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта.

Партньорите в проекта са от Австрия, България, Гърция, Испания и Швеция. Всички организации са натрупали много опит в работата с целевата група, както и представляват държави с високи нива на младежка безработица. Партньорът от Великобритания е експерт в позитивната психология и психологическите интервенции.

 

Готови са материалите за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск


Фондация на бизнеса за образованието представи комплект от материали за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск, създадени по европейския проект LINK - Career Services for Better Jobs. В събитието се включиха над 60 обучители, кариерни консултанти и експерти.
 
Материалите включват Учебна програма, Наръчник и Инструментариум с различни обучителни техники и игри. Всички те са свободно достъпни на сайта на проекта www.link-project.eu, където е и интерактивната карта на кариерните услуги. Чрез нея всеки, който се нуждае от съдействие и информация за намиране на работа, може да открие най-близкия кариерен консултант.
 
Проектът LINK е финансиран от Европейската комисия и по него вече са обучени 40 консултанти у нас,  Полша и Испания. Трите страни обединяват усилия, за да подобрят кариерните услуги за дълготрайно безработните, хората с ниска квалификация, възрастните, мигрантите, жените, завръщащи се на работа след майчинство и др. В момента  над 125 милиона европейци са в риск от безработица, бедност и социално изключване.