Новини

Втора среща по проект Level Up във Финландия

Level Up logos 

На 12-13 юни във Финландия се проведе втората партньорска среща по проекта Level Up, осъществена с любезното домакинство на Sataedu.

По време на срещата бяха представени Електронната книга със събрани над 20 добри практики игри, мобилни приложения, интерактивни платформи и образователни ресурси с игрово съдържание, използвани в кариерното ориентиране или насочени към популяризирането на различни професии. 

Level Up 120618 Finland 01

Партньорите обсъдиха също изготвения доклад за националните системи за професионално образование и обучение (ПОО) в 6-те партньорски държави и SWOT анализ на приложението на различни онлайн игрови методи за кариерно ориентиране.

Level Up 120618 Finland 02a

 

В следващите 2 години на базата на събраната информация и натрупания опит ще бъде създадена и пилотирана иновативна кариерна игра за популяризиране на ПОО, предназначена за ученици в преход към гимназиална степен, както и за кариерни консултанти.

Проектът се изпълнява от 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България. Aspire-Igen Group (координатор) и Caped Koala - ВеликобританияCork Institute of Technology– Ирландия, The Government Office of Békés County – Унгария,Фондация на бизнеса за образованието– БългарияSataedu – Финландия and VHS Cham– Германия.

Level Up 120618 Finland 04

За актуални новини и информация за проекта посетете страницата ни Level Up във Facebook и уебсайта http://levelupvet.eu/.

 

Проект No: 2017-1-UK01-KA202-036643

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

GCDF стипендиантска програма и награда за професионално развитие 2018 - кандидатствайте до 30 юни

NBCC Foundation CCE logos

Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие на NBCC Foundation и Center for Credentialing and Education (CCE) за 2018 година. 

GCDF стипендиантска програма 2018:

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени 2 международни стипендии, всяка на стойност 2000 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
2. Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерни консултиране през следващите две години.


Награда на CCE за професионално развитие 2018:

Наградата има за цел да насърчи професионалното развитие на сертифицираните кариерни консултанти.

Ще бъдат връчени 4 награди, всяка в размер на 500 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават валиден сертификат, издаден от CCE преди минимум 1 година;
2. Да популяризират притежавания от тях сертификат или да допринасят за развитието на съответната сфера чрез (поне едно от изброените по-долу):

  • Предлагане на обучение по програми за сертифициране;
  • Подпомагане на популяризирането на сертификата в тяхната организация чрез програми за обучение, проекти и други инициативи;
  • Изнасяне на презентации за сертификационната програма GCDF на подходящи публични форуми и конференции;
  • Провеждане на научни изследвания по темата;
  • Публикации по темата;
  • Участие на лидерски позиции в асоциации и групи по темата;
  • Менторство на лица, които се интересуват от сертификата.

Срокът за прием на кандидатури е 30 юни. Наградените ще бъдат обявени през октомври 2018.
Повече информация относно стипендията и наградата ще намерите на следните линкове:

2018 International Global Career Development Facilitator (GCDF) Scholarship

2018 Center for Credentialing & Education (CCE) Professional Development Award

Желаем ви успех!

 

Геймифицираният онлайн курс по социално предприемачество, създаден по проект Open Mind, започва. Запишете се сега!

Open Mind platform

Стартира безплатен геймифициран онлайн курс „Въведение в социалното предприемачество. Включете се сега!

Курсът е създаден по проект Open Mind, финансиран от програма Erasmus+ и има за цел да направи по-достъпно обучението по социално предприемачество и така да подобри инициативността и възможностите за реализация на хора, които не са завършили бизнес специалности.

В курса могат да се включат студенти от различни специалности, както и всички, които се интересуват от социалното предприемачество, без ограничение на възраст, пол или образователен статус. 

Вижте кратко представяне на курса тук.

Обучителната програма обхваща 8 модула с обща продължителност 75 часа, които ще запознаят обучаемите с основите на социалната икономика и предприемачеството, бизнес мениджмънта, нормативната рамка, създаването на канава на бизнес модела, маркетинга, набирането на средства, изготвянето на бизнес план, както и с подготовката на социални проекти и постигане на социално въздействие.

Обучението е напълно безплатно, онлайн базирано и се провежда в специално разработена геймифицирана платформа, която използва една от най-актуалните тенденции в електронното обучение – игровизацията. При нея елементи от дизайна на игри – цели, нива, правила,  сътрудничество, конкурентност, споделяне, обратна връзка, награди, забавление и др. – създават ангажираща и мотивираща учебна среда, която помага на обучаемите да придобият знанията, уменията и компетентностите, необходими в социалното предприемачество.

Сред предимствата на курса е и неговата гъвкавост. Всеки обучаем сам определя темпото на учене, в зависимост от ангажиментите си. Например, при отделяне на 1 час дневно, всеки модул се завършва за около седмица – до 10 дни, но е възможно и целият курс да бъде преминат в рамките на 2 седмици.

За да завършиш успешно курса, е необходимо да прочетеш всички модули, да изпълниш включените в тях задачи, да предадеш писмени задания, които се оценяват от ментор и други обучаеми, да коментираш заданията на свои колеги и да преминеш успешно тестовете след в всеки модул. Всяка активност в платформата носи точки, които можеш да ползваш например за повторен опит в тестовете, а обучаемите могат да съпоставят представянето си в общата ранглиста на всички участници – не само у нас, но и в още 4 държави. След успешно завършване, обучаемите получават сертификат.

Курсът е разработен от 8 организации: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д.А.Ценов“Свищов и българската технологична компания 11235; Института за развитие на предприемачеството - Гърция, Университета в Лодз – Полша, Университета „Титу Майореску“ – Румъния и Университета в Шефилд, Великобритания.

Като признание за качественото изпълнение на проекта, Open Mind получи награда от Центъра за развитие на човешките ресурси, който администрира програма Erasmus+ в България. Координаторът на проекта Марио Каменов, получи наградата от името на партньорството.

Курсът беше официално представен по време на семинар, който се проведе на 9 март във Висшето училище по застраховане и финанси.

За още полезна информация и новини следете Facebook страницата нa проекта, където ще намерите също снимки и видео от представянето на курса!

 

Още статии ...