Новини

Партньорска среща по проект EVA Skills

eva logo 

На 28 Май, в Атина се състоя втората среща по проект EVA Skills, чиято основна цел е създаването на ресурси, подкрепящи оценката и валидирането на социални компетенции на безработни млади хора. Домакин на срещата бе гръцкия партньор по проекта – Institute of Entrepreneurship Development. Основен акцент на срещата бе детайлното уточняване на съдържанието на основните продукти по проекта:

  • Учебна програма за безработни младежи за идентифициране, развитие и усъвършенстване на меките им умения. 
  • Електронна обучителна платформа. Обучителна платформа ще предостави на специалистите в областта на професионалното образование и обучение възможността да участват в онлайн класове, тъй като физическото присъствие не винаги е възможно. Платформата ще включва и зона за сътрудничество, което ще осигури основата за обмен на мнения, гледни точки и опит, както и библиотека с полезни ресурси.
  • Наръчник с инструменти за меки умения. Наръчникът е насочен към безработните млади хора и ще съдържа изобилие от инструменти и методологии за развитие и надграждане на техните социални умения, което на свой ред да подобри шансовете им за намиране на работа.
  • Инструкции за употреба на наръчника с инструменти за меки умения. Този документ ще обяснява аналитично начинът, по който инструментите за меки умения могат да бъдат използвани, за да се помогне на младите безработни да развиват своите социални умения.

През следващите месеци от своята работа, партньорите ще разработят работните варианти на всеки от тези продукти.

 

 

Онлайн платформата Info4Migrants от днес е достъпна безплатно на 6 езика

I4M logo1

От днес онлайн платформата www.info4migrants.com, предлагаща информация за мигранти и кариерни консултанти, работещи с тях, може да бъде използвана безвъзмездно на 6-те езика на партньорските страни - български, английски, немски, испански, шведски и фински.

Основната цел на проект Info4Migrants е да подкрепи ефективната интеграция чрез осигуряването на иновативна база данни, събираща на едно място цялата информация, която е необходима на мигрантите и на професионалистите, работещи с мигранти. Инициативата отговаря на нуждите на кариерните консултанти в много европейски страни за повече информация и инструменти, които да им бъдат полезни в работата с мигранти.

Европейската програма за интеграция на граждани на трети страни също подчертава нуждата от осигуряване на лесен и безпроблемен процес на миграция в европейските страни чрез подобряване на качеството и достъпа на мигрантите до информация в приемащата ги страна по отношение на възможности за работа, култура, права, задължения и т. н., като се избягват конфликти с местната работна сила.

I4M cupcakes

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на петата партньорска среща по проекта, която се състоя на 19-ти и 20-ти май 2015 година в София. От 1 юни 2015 г. онлайн платформата е достъпна безплатно на всички партньорски езици. В следващите седмици всеки от партньорите ще направи информационното съдържание достъпно на 5 допълнителни езика, различни за всяка страна, в зависимост от това кои са най-големите имигрантски общности в съответната държава.

Проектът Info4Migrants се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Project Number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615. Повече информация за инициативата можете да откриете на онлайн платформата: www.info4migrants.com/bulgaria/bg/home/

 

Партньорска среща по проекта Be Positive в България

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, беше домакин на втората партньорска среща по проекта, която се състоя на 21 май 2015 в София.

  Be Positive Meeting Sofia 21052015 02  Be Positive Meeting Sofia 21052015 01

Проектът адресира една от най-горещите теми в Европа – младежката безработица и феномена NEETs – млади хора, които нито работят, нито учат. Кариерните консултанти биха могли да имат съществен принос в разрешаването на тази ситуация. Партньорите в проекта ще ги подкрепят и подпомогнат в тази дейност като им предоставят полезен инструмент за работа с младите хора по отношение на основните предизвикателства, с които се сблъскват.

За тази цел ще бъде създаден иновативен обучителен метод, който ще насърчи младите хора, които нито учат, нито работят. На базата на този метод ще се разработи модулна обучителна програма Be Positive – процес, които ще ръководи от партньорите от Великобритания. Обучителната програма ще бъде пилотирана от 100-150 млади хора, които нито учат, нито работят в Австрия, България, Гърция, Испания и Швеция, за да се гарантира ефективност на програмата, както и културната й адаптация. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта.

Основните изводи от аналитичната фаза на проекта бяха дискутирани от партньорите по време на срещата в София. Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта http://www.bpositive.eu/, както и във Facebook страницата.