• Фондация на бизнеса за образованието

  е неправителствена организация
  с общественополезна дейност, създадена през 2005 г.
  Ние работим за модерно и качествено образование,
  конкурентоспособна работна сила
  и по-добро качество на живот на българските граждани.

 • ФБО е лидер в областта на кариерното консултиране
  и ученето през целия живот в България.
  ФБО изпълнява национални и международни проекти,
  насочени към кариерното развитие,
  образованието и обучението на възрастни,
  заетостта и социалната политика,
  и работата с младите хора.


 • От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти
  по международната програма
  Global Career Development Facilitator (GCDF),
  подкрепя изграждането на кариерни центрове
  и работи активно за популяризирането
  на професионалното ориентиране
  и стажантските програми у нас.

   

Актуални проекти

 • banner 01 aEmerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities (EMCOSU),
  project No. 526713-LLP-1-2012-1-SI-ERASMUS-ECUE
 • banner 02 aCulTool. Development of a virtual classroom for the acquisition and recognition of intercultural competences in job placements programmes, project No. 2012-1-ES1-LEO05-47849
 • banner 03 aInfo4Migrants – An Online Information Tool for Migrants, project No. UK13/LLP-LDV/TOI-615
 • banner 04 aA-Skills. Assessment of Social Skills for better possibilities for employment, project No. 2012-1-SE1-LEO05-11645
 • banner 05 aGlobal Career Development Facilitator (GCDF), NBCC Bulgaria
 • EVA banner 450x220Evaluating the soft skills of unemployed youth (EVAskills), project No. 2014-1-CY01-KA202-000275
  http://evaskills.eu/
 • Be Positive banner 450x220Be Positive: A positive psychological approach to enhancing resilience and utilising strengths in European unemployed youth, project No. 2014-1-SE01-KA202-000988 http://www.bpositive.eu/

Актуално

  На 12-13 юни във Финландия се проведе втората партньорска среща по проекта Level Up, осъществена с любезното...
Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие...