• Фондация на бизнеса за образованието

  е неправителствена организация
  с общественополезна дейност, създадена през 2005 г.
  Ние работим за модерно и качествено образование,
  конкурентоспособна работна сила
  и по-добро качество на живот на българските граждани.

 • ФБО е лидер в областта на кариерното консултиране
  и ученето през целия живот в България.
  ФБО изпълнява национални и международни проекти,
  насочени към кариерното развитие,
  образованието и обучението на възрастни,
  заетостта и социалната политика,
  и работата с младите хора.


 • От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти
  по международната програма
  Global Career Development Facilitator (GCDF),
  подкрепя изграждането на кариерни центрове
  и работи активно за популяризирането
  на професионалното ориентиране
  и стажантските програми у нас.

   

Актуални проекти

 • banner 05 aGlobal Career Development Facilitator (GCDF), NBCC Bulgaria
 • 01 FUTURE banner-white
 • 02 Velocity banner
 • 03 Open-Mind banner
 • 04 Level-Up banner
 • 05 Ladies-First banner
 • 06 New-Care banner 
 • 07 WBL-Pro banner
 • 08 COCADE banner
 • 09 GEE banner

Актуално

Преди 12 месеца нашият мултинационален екип стартира инициатива, насочена към трансформиране на...
Финална конференция по проект Open Mind
Понеделник, 08 Октомври 2018
Имаме удоволствието да Ви поканим на финалната конференция по проект Open Mind, която ще се...