Библиотека

Политика на ФБО за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Май 2018
Как да организираме стажове
понеделник, 05 Август 2013
Проучване сред работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на българските младежи
сряда, 17 Ноември 2010
Концепции и практики за кариерно развитие
вторник, 24 Август 2010   
Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“
вторник, 02 Юни 2009
Наръчник за изграждане и развитие на кариерен център
петък, 27 Март 2009
Всичко за работата
понеделник, 05 Ноември 2007
Бюлетин на университетските кариерни центрове – Август 2007 г.
вторник, 04 Септември 2007    
ФБО
Наръчник за провеждане на студентски стажове
Съвети за работодателите и университетите
понеделник, 14 Ноември 2005
Как да си намерите стаж и да стартирате кариерата си
сряда, 17 Август 2005   

BFE policy of collecting, processig and storing personal data
May 2018