Проучване и бюлетин 1 по проект Wings

WINGS NEWSLETTER 1 BG

Проектът WINGS – „Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи“ – е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която има за цел да подпомогне компании и предприемачи, които искат да развиват бизнес в чужбина чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси под формата на сериозни игри. Вижте първия бюлетин по проекта по-долу.

 

Доколко популярни са виртуалните игри в България? Какви са основните нагласи, трудности и очаквания, свързани с тях? 
Ако сте учител или обучител, споделете своето мнение като попълните въпросника ни тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdZKcZNlqE8mwGdN833ZvWnvFLVnXwY_B3BBLPxK6EQuxcQ/closedform

 

Благодарим ви предварително!

  

WINGS NEWSLETTER 1 BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация посетете уебсайта на проекта  https://wings.erasmus.site и страницата му във Facebook     https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/

 

Проект No: 2018-1-CY01-KA202-046856

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.