Бюлетин 3 по проект Умения за подкрепа на мигранти

TMM 3rd Newsletter BG

Моля, запознайте се с третия бюлетин на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800. Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

TMM 3rd Newsletter BG TMM 3rd Newsletter EN

Erasmus Logo TMM Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.