Връзки

Какви да станем?
сайт за избора на кариера
www.KakviDaStanem.bg
staj-logoСайтът за търсене и предлагане на студентски стажове в България
www.Staj.bg
Портал на университетските кариерни центрове
http://careercenters.staj.bg
Търсене и предлагане на работа
www.JobTiger.bg
 Специализирани услуги за задържане и мотивиране на персонала
www.ТigerClub.bg
 National Board for Certified Counselors
http://bulgaria.nbcc.org/bg/home
Center for Credentialing and Education
 http://www.cce-global.org/credentials-offered/gcdfmain
 Министерство на образованието и науката
 http://bhrmda.orbitel.bg
Национален педагогически център
www.npc-bg.com
 Център за развитие на човешките ресурси
 http://hrdc.bg
 http://karieri.bg  Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
http://bhrmda.orbitel.bg