Всичко за работата

fbo lib 051107 01

fbo lib 051107 01

Как да търсим работа

Близо 1/3 от живота ни преминава в работа. През това време 10 – 12 пъти сменяме работното си място. Как да намерим работа, която да ни удовлетворява и мотивира? Какво да направим, за да я получим?

Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и конкурентните качества, които притежаваме

Когато търсим работа, ние съпоставяме това, което искаме и можем, с предложенията на пазара на труда.
Важно е да знаем какво се случва на него, дори ако в момента имаме работа. Това ще ни помогне да сме по-добре подготвени за новите изисквания и условия и да успеем да се адаптираме към тях.

Пазарът на труда е подобен на всеки друг – на него се търси и предлага работна сила. Купувачът – работодател иска да наеме най-подходящия кандидат на най-добра цена, а вие трябва да го убедите, че вашите знания, умения и идеи ще бъдат ценна инвестиция за компанията.

Вашите цели…

Най-важният и най-трудният въпрос, когато започвате да търсите работа, е какво искате.

Каква работа всъщност търсите?

Готови ли сте да приемете предизвикателствата на нова сфера за развитие и изява или предпочитате работа, в която имате опит и с която сте запознати – дори и само любителски? Какво най-много обичате да правите? Опишете за себе си работата, за която мечтаете.

Каква работна среда и условия на труд предпочитате?

·Динамична или спокойна?
·На открито, в офис или вкъщи?
·Сред много хора, в малък екип, индивидуално?
·Работа на пълен работен ден или с гъвкава заетост?
·В голяма компания, обществена институция или малка фирма?
·С фиксирано заплащане или на хонорар/процент?
·Готови ли сте да пътувате до работното си място?
·А имате ли нагласа за командировки?
1
Какъв тип дейности ви допадат?

·Практически ориентирани, с използване на техника, инструменти и машини или работа на открито, свързана с природата;
·Работа с хора – оказване на съдействие, социални контакти, комуникация и информиране, подпомагане, лекуване, обучение и развитие;
·Насочени към проучване, анализ, оценка, изследване на проблеми и синтезиране на идеи в научната сфера;
·Административна работа, свързана с данни, числа, архиви, инструкции, детайли и възпроизвеждане на материали;
·Артистични, иновативни, творчески занимания, които позволяват по-свободен стил на работа и дават простор за изява на оригиналността, въображението и креативността ви;
·Дейности, ориентирани към постигане на цели, оказване на влияние, убеждаване, управление, организиране на хора и предприемачество.

Научете повече за работата, която ви интересува – какво е търсенето и предлагането на специалисти на пазара на труда; каква подготовка и умения е нужно да притежавате.
Работа винаги има, но от нас зависи да намерим най-подходящата, да я получим и задържим.
Това не е въпрос на късмет, а на съвкупност от умения, които могат да се усвоят и развият.

Вашите умения

Бъдете гъвкави и не подценявайте опита, който сте придобили на по-ниски позиции или на длъжности, които са в различна сфера. Помислете какви знания, умения и качества е развила у вас всяка извършвана работа, дори да става дума за продажба на вестници или сервиране на кафе.

Например: работата в кафене създава полезни навици за управление на времето, отговорност, отчетност, работа с пари, изгражда умения за обслужване на клиенти, решаване и предотвратяване на конфликтни ситуации, екипност, подобрява комуникативните умения, както и физическата координация.

Помислете в какво сте най-добри и какво ви се удава най-добре – с какво сте различни и уникални, какво искате и можете да правите.

Спомнете си факти, случки от живота и начинания, които илюстрират вашите силни страни:

·Лични качества
·Практически умения
·Специфични знания и интереси
·Образование
·Квалификация
·Специализации и курсове
·Опит
·Постижения

Избройте всички качества, които ви отличават от другите и биха били предимство при кандидатстване за дадена работа. Например:

·Всички могат да смятат, но малцина притежават търговски нюх.
·Много хора знаят английски език, но не всички могат да формулират рекламно послание на английски.
·Повечето хора умеят да шофират, но колко са тези, които сами могат да се оправят в случай на авария.

Отделете достатъчно време на уменията и силните си страни, защото, когато застанете пред работодател, не бива да очаквате той да открие вашето предимство – вие трябва да му го покажете.

Къде да търсите работа

Има различни начини за търсене на работа:

·По обяви в медиите;
·В Интернет сайтове за работа;
·Чрез препоръка на познати;
·В сайтове на фирми;
·Във фирмени, браншови и специализирани издания;
·Чрез кариерните центрове на университетите;
·Агенции за подбор на персонал и бюрата по труда;
·По време на корпоративни представяния;
·Дни на кариерата;
·панаири.

Изберете си подход

Може би ще ви е интересно да разберете, че начинът, по който повечето хора търсят работа, е точно обратен на начина, по който работодателите търсят служители. Вижте как се разминават подходите на работодателите и на търсещите работа:

Когато работодателите търсят кандидати:

Обикновено първо започват да търсят служител от наличния персонал във фирмата – подходящ служител, който да изпълнява и новата длъжност. Ако няма такъв, използват своите лични контакти, за да получат препоръка за човек, чиито качества вече са проверени. В много фирми има практика да се преглеждат кандидатурите, които са постъпили в офиса. Също така работодателите прибягват до услугите на трудови посредници – сайтове и агенции за подбор на персонал, бюра по труда. Едва ако тези действия не дадат резултат, компаниите пристъпват към публикуване на обява.

Имайте предвид, че само 15-33% от всички свободни позиции се рекламират.

Когато кандидатите търсят работа:

Най-често започват с преглед на обявите във вестниците и в интернет; проучват работодателите и изпращат CV до различни фирми без личен контакт. Търсят препоръка от познат. Използват услугите на бюра по труда или агенции за подбор на персонала. И едва на последно място предприемат лично посещение в офиса на съответния работодател.

Вашият шанс за бързо намиране на подходяща работа е да „се срещнете“ с работодателя по пътя му на търсене на служители.

·Започнете по неговата логика – търсете първо личния контакт и препоръките от познати и приятели, особено когато сте се спрели на конкретна компания или организация.
·Не се ограничавайте само с един подход в търсенето на работа. Ще имате по-голям шанс, ако комбинирате няколко от изброените дотук подходи.
·Не се отказвайте. Бъдете активни – свободни работни места винаги има и ако сте упорити, можете да намерите точно тази работа, която търсите.

Ако все пак, след като сте опитали всичко, още нямате успех, помислете на какво може да се дължи това:

·Прегледайте внимателно изискванията на работодателите за длъжността, към която се стремите. Ако е необходимо, запишете се на курсове за преквалификация или за допълнителна квалификация.
·Потърсете помощта на приятели и познати, които могат да ви подкрепят в областите, в които не се усещате достатъчно подготвени. Например: работа с компютър, оформяне на делови писма и др.
·Обърнете се към кариерен консултант или специалист „Човешки ресурси“. Възможно е преценката ви за вашите способности, умения и очаквания за работа да не са напълно обективни. Такива услуги се предлагат в кариерните центрове, бюрата по труда, както и от частни консултантски агенции.

Допълнителни насоки:

·Не използвайте само един подход за търсене на работа.
·Не търсете работа по телефона – така е най-лесно за работодателя да ви отхвърли.
·Не подценявайте възможностите си.
·Не се отказвайте след първите неуспехи.
·Внимавайте да не се превърнете в „дежурния кандидат“ за всяко свободно място.

Информация може да намерите в…

Кариерните центрове в университетите

Повечето от университетите в България имат кариерни центрове, чиято функция е да насочват и подпомагат студентите за откриване на подходящи възможности за професионална реализация. В кариерните центрове ще откриете актуални обяви за свободни стажантски и работни позиции, както и информация за работодателите, които ги предлагат.

Пресата

Полезна информация ще намерите в приложенията „Кариери“ на в. Капитал, „Пари и работа“ на в. Пари и др., както и в други специализирани издания.

Интернет

Чрез Интернет най-лесно можете да „проникнете“ във фирмите, които ви интересуват и да проверите дали търсят служители и при какви условия. Много по-ефективен подход обаче е да използвате услугите на специализираните уебсайтове за търсене на работа. Те ви позволяват:

·Да попълните директно формуляр за кандидатстване за работа, като по този начин се включвате в архив с данни, който редовно се посещава от работодатели.
·Да получите информация за свободни работни места.
·Да получите съвети как да оформите автобиография, мотивационно писмо и др.

Сред най-популярните сайтове за търсене и намиране на работа и стажантски програми са:
www.jobtiger.bg, www.staj.bg и др.

Агенции за подбор на персонал и бюра по труда

В бюрата по труда търсещите работа могат да получат информация и консултации за свободните работни места, възможностите за обучение, работа в чужбина, започване на собствен бизнес и др.
Агенциите за подбор на персонал и частните трудови посредници са фирми, които извършват посредническа дейност по информиране и наемане на работа в България и чужбина. Пълен списък на фирмите, които имат разрешение да предлагат такива услуги, можете да намерите в сайта на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg.

Други източници

Използвайте всички възможности да се свържете с работодателите. Ежегодно в страната се организира Форум Кариери, на който се срещат компании и кандидати за работа. По време на форума можете да влезете в пряк контакт с различни фирми и да се представите, да оставите автобиографията си, да получите информация за изискванията на работодателите към кандидатите за работа.

Как да съставим автобиография (CV)

В процеса на търсене и намиране на работа, едно от най-важните неща е изготвянето на т.нар. портфолио. Това е комплект от документи, представяни от вас на работодателите, пред които кандидатствате. Най-често то съдържа: автобиография, мотивационно писмо, дипломи и сертификати, препоръки.

Основен документ за кандидатстване на работа е автобиографията. Наричана още CV (от латинското Curriculum Vitae – „описание на живота“) или Резюме, тя има една основна цел – да ви помогне да стигнете до желаната позиция.

Автобиографията представя стегнато и ясно факти – опит, умения и качества – които доказват, че сте подходящият кандидат. Тя създава първото впечатление за вас пред работодателя, затова е изключително важно да е добре обмислена, грамотно написана и пригледно оформена.

Защо да представяте автобиография?

Сред куп всекидневно получавани автобиографии работодателите трябва да „отсеят“ най-добрите кандидати, за да ги поканят на интервю. Повечето работодатели нямат време да изчитат дълги автобиографии с ненужни обяснения. Във вашата автобиография работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:

·Вашите предимства- качествата и уменията ви;
·Вашия професионален опит и образование- компетенции, знания, дейности, отговорности, стажове, специализации, свързани с работата, за която кандидатствате.

Преди да започнете да пишете автобиография, внимателно преценете дали разбирате изискванията, посочени в обявата и дали позицията, за която кандидатствате, отговаря на вашите възможности и умения. Подберете тези факти от професионалния ви опит, които ще убедят работодателя, че вие сте подходящият кандидат за обявеното работно място.

За да предизвикате интереса на работодателя към вас, така че той да ви покани на интервю, е важно вашата автобиография да му направи отлично впечатление с пригледен външен вид и аргументирано съдържание.

Една добра автобиография съдържа…

Въпреки че има много опити за въвеждане на единен стандарт, няма общоприет формат за писане на автобиография. В последните години най-предпочитан от работодателите е европейският стандарт за писане на СV, в който всички секции са ясно обособени и помагат нужната информация да бъде структурирано представена. Някои компании изискват кандидатурата да бъде представена в различен формат на автобиография, който обикновено е качен в уеб страницата на компанията или е приложен към обявата за работа.

Независимо какъв формат CV ще изберете, основните елементи на автобиографията са:

·Лични данни
·Професионален опит
·Образование
·Умения

Лични данни

·Трите имена;
·Телефон – мобилен или стационарен, на който могат да ви намерят в работно време;
·E-mail – приема се за неетично да посочвате служебен e-mail за контакт, когато кандидатствате за работа. Също така по-добре личната ви поща да не съдържа псевдоними – те биха дали повод за коментари или заключения, които не са във ваша полза.

Професионален опит

Тук следва да представите изпълняваните до този момент длъжности и дейности, които са ви помогнали да придобиете опит и умения, необходими в работата, за която кандидатствате.

Опишете ги от последната към предходните заемани позиции, като включите следната информация:

·Наименование на заеманата длъжност;
·Дата на започване и напускане на работата;
·Име на организацията, в която сте работили;
·Описание на задълженията и отговорности ви;
·Постиженията и резултатите, които представят вашия принос на работната позиция.

Автобиографията трябва да съдържа само избрана част от вашия професионален и житейски опит, която има отношение към позицията, към която се стремите.

Ако още нямате голям професионален опит, можете да формулирате тази секция като опит в съответната сфера. В този случай помислете за различни ситуации, в които сте проявили или придобили умения,, съответстващи на изискванията на длъжността, за която кандидатствате.

Някои работодатели възприемат липсата на трудов стаж като предимство. Те предпочитат сами да изградят у младите си служители умения и ценности, които съответстват на тяхната корпоративна политика.

Ако имате професионален опит, направете си равносметка каква „добавена стойност“ има той за вас – какво сте научили, в какво сте станали компетентни, какви умения сте придобили, какви нови качества сте развили, какви контакти сте изградили и т.н.

Образование

Избройте учебните заведения, в които сте учили (от последното към предходните). Посочете:

·Основна специалност, която сте завършили;
·Придобита образователна и научна степен – бакалавър, магистър, доктор и т.н.;
·Учебно заведение – наименование и град;
·Датата на дипломиране; ако сте още студент – очаквана година на завършване;
·Придобита квалификация от завършеното учебно заведение, например: икономист, педагог, електроинженер, стоматолог и т.н.;
·Допълнителна специалност/ специалности.

Ако до момента нямате професионален опит, можете да започнете с раздел Образование и в него по-подробно да опишете курсовете и предметите, които сте изучавали, пряко свързани с длъжността, за която кандидатствате. Включете разработки, курсови работи и публикации, както и стажантски позиции, на които сте били до момента.

Умения

Посочете уменията, които владеете:

·Чужди езици – нивото на владеене (писмено и говоримо), както и в каква степен (слабо, средно, добро, много добро, отлично). Посочете, ако имате придобит сертификат;
·Компютърна грамотност – посочете завършени курсове (ако имате), програми и приложения, които владеете, използвате ли Интернет;
·Други умения, които сте придобили след завършване на курсове и специализации;
·Шофьорска книжка – посочете я, ако сте готови да използвате автомобил за служебни цели.

Интереси

Тази категория не е задължителна. Упоменете тези ваши интереси, които разширяват вашите познания, компетенции и контакти и смятате, че ще заинтригуват работодателя с оглед предлаганата от него длъжност.

Препоръки

Ако работодателят изрично е посочил в изискванията си и представяне на препоръка, прибавете я заедно с координатите на човека, които ви я дава. Можете да се обърнете с молба за препоръка към бивш работодател или преподавател, който ви познава добре. Препоръките могат да бъдат и в устна форма, затова е важно да фигурират координатите на референта – лицето, което гарантира за вас. Ако работодателят не е посочил изрично предоставяне на препоръка, в това поле отбележете „при поискване“.

Допълнителни насоки:

·Автобиографията трябва да е прегледно и грамотно написана.
·Информацията да е съдържателна, добре структурирана, вярна, аргументирана.
·Не забравяйте да включите данни за връзка с вас – телефон, адрес, e-mail.
·CV-то не трябва да е по-дълго от две страници. Ако професионалният ви опит е по-голям, може да го резюмирате в няколко основни сфери.
·Акцентирайте върху дейностите и задачите, които сте извършвали, а не върху заемания пост.
·Подредете внимателно основните елементи в автобиографията си (виж примера).
·Ако кандидатствате по обява, включете ключови думи от изискванията в нея (без да преписвате дословно) в описанието на вашите умения.
·Ако подготвяте CV на чужд език, добре е да го види още някой, който владее добре съответния език.
·Ако се изисква снимка, тя би следвало да е формална (паспортен формат) и да откроява лицето ви. Прикрепете я в горния десен ъгъл на автобиографията.

Бъдете внимателни за…

·Непрегледна или нечетлива автобиография;
·Прекалено много текст. Работодателят се интересува главно от последните ви З до 5 местоработи за период не повече от 10 години;
·Употреба на местоимението АЗ;
·Дълги периоди без описана дейност;
·Описание на физическите ви данни е неприемливо;
·Причини за напускане на предишна работа;
·Изисквания за заплата – не се описват, освен ако изрично работодателят не е помолил за това.

Един последен поглед…

·Прегледайте CV-то за правописни грешки и пропуснати елементи.
·Уверете се, че сте дали точна информация за връзка с вас.
·Проверете името и адреса на получателя.
·Направете няколко копия на автобиографията преди да я предадете.

Един пример…

fbo lib 051107 02

 Други примерни модели за съставяне на автобиография ще намерите в www.jobtiger.bg, а Европейския формат на автобиографията може да изтеглите от сайта на Агенция по заетостта

 

Как да напишем мотивационно писмо

Много рядко автобиографията се използва самостоятелно. Част от портфолиото за кандидатстване за работа е и мотивационното писмо. Ако CV-то представлява логичната последователност на личните умения, знания и опит, то мотивационното писмо описва убеждението на кандидата, че той/ тя отговаря на изискванията за съответната позиция.
Основна цел на мотивационното писмо е да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Често именно то е решаващо при избора кoй кандидат да бъде поканен на интервю.

Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенcupa някou слаби страни в CV-то – недостатъчен трудов опит, липса на умения и др.
Мотивационно писмо представяте не само когато работодателят изрично го изисква от вас, но и когато кaнgugaтствате за работа по своя инициатива (без да има обявено свободно работно място).

Защо трябва да представяте мотивационно писмо?

·За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит – къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате.
·За да подчертаете вашите силни страни и това, как можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
·За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
·За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
·Да изградите в интервюиращия образ на професионалист.
·За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете“ вниманието на работодателя, така че да ви покани на интервю.

Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема:

·привличате внимание
·предизвиквате интерес
·обосновавате мотивацията си за работа
·насърчавате съответна реакция от страна на работодателя

Във вашето мотивационно писмо работодателят търси…

Работодателите всекидневно преглеждат голям брой автобиографии и мотивационни писма, изпратени по обява или по собствена инициатива на търсещия работа.

За да се спре точно на вашата кандидатура и да ви покани на интервю, работодателят ще търси във вашето мотивационно писмо ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси:
13
·Отговаряте ли и в каква степен на изискванията за даденото работно място – образование, трудов опит и умения.
·В каква степен това, което сте работили преди, се доближава до работата, за която кандидатствате.
·Дали предварително сте проучили фирмата, в която кандидатствате.
·Личната ви мотивация да кандидатствате точно в тази фирма, за тази позиция.
·Желанието ви за развитие.
·С какво ще допринесете за работата на фирмата.
·Доколко аргументирано, логично и граматически вярно съумявате да представите себе си и мотивацията си за работа.

Видове мотивационни писма

Съществуват няколко вида мотивационно писмо:

1. „Очаквано“ писмо
С него кандидатствате по обявена работна позиция.

Предимства

·Работодателят очаква и приветства вашата кандидатура.
·Има свободно работно място.
·Обявите за работа би трябвало ясно да отразяват критериите за конкретната позиция. Бъдете внимателни, когато информацията за работата и работодателя е оскъдна.
·Описаните критерии ви насочват каква информация е уместно да дадете, за да покажете, че сте подходящи за тази длъжност.
·Когато е посочено името на компанията, вие имате възможността да проучите и да демонстрирате вашите знания за компанията/ отрасъла.
·Обявената позиция ви дава възможност да телефонирате и да говорите директно с човека, който има пълномощието да ви назначи.

Недостатъци

·Когато позицията се рекламира публично, може да се очаква по-голяма конкуренция.

2. „Неочаквано“ писмо
Неочакваното писмо е това, чрез което вие кандидатствате по своя инициатива за работни места, които не са обявени (това са около 67-85% от свободните позиции).
Условно могат да се разглеждат два вида неочаквани писма – „сляпо“ и „препоръчано“.

2.1 „Сляпо“ писмо
Чрез директно изпращане на този вид мотивационно писмо се покрива широк периметър от компании в дадена област. Например, ако вие се интересувате от работа в сферата на рекламата, и изпратите еднотипни писма до различни рекламни агенции.

Предимства

·Имате шанс да попаднете на необявени свободни позиции.
·Това е по-скоро подканващ подход, отколкото реагиращ, който демонстрира вашата мотивация и про-активност.
·Може да ви заведе до интервю или да ви препоръчат друга компания или длъжност.
·Показва умението ви да проучите и откриете името на правилния човек в компанията и подробностите около тяхната дейност.
·По всяка вероятност в същото време работодателят няма да бъде затрупан с други подобни кандидатури и вашата ще може да бъде задълбочено разгледана.

Недостатъци

·Писмото не е очаквано от работодателя и може да не съвпада с нуждите му от служители.
·Трябва да предоставите основателна причина да бъде прочетено.
·Може да няма свободно работно място.

2.2 „Препоръчано“ писмо
Това е писмо, което е продукт на проучване сред приятели и познати и в него се цитира име. Например: „Вчера се срещнах с Марияна Иванова от отдел „Комуникации“ и тя ми спомена, че вие може би се нуждаете от човек с опит в продажбите.“

Предимства

·Статистически това е най-успешният метод за получаване на работа.
·Работодателят може задълбочено да прочете писмото ви, без ангажимент към този, който ви е препоръчал.
·Същите като при „сляпото“ мотивационно писмо.

Недостатъци

·Ако подходите неубедително, може да си помислят, че разчитате на някой друг да ви помогне да си намерите работа.
·Същите като при „сляпото“ мотивационно писмо.

Подгответе се…

Независимо какъв вид мотивационно писмо започвате да пишете, е нужно да намерите информация за фирмата, в която кандидатствате. Търсете подробности за:

·Дейността, която извършва – сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н.;
·Ръководство – как и от кого се управлява;
·Големина на фирмата – брой служители, длъжности;
·Клиенти;
·Конкуренти.

Такава информация можете да намерите в Интернет страницата на фирмата, от рекламни материали, от познати, които работят в тази област, от конкуренти, от статии в пресата. Когато търсите информация, обърнете внимание на всичко, което би ви послужило да си съставите детайлна представа за фирмата – структурата на управление, реализирани проекти и дейности, събития, архив от публикации и др.

Едно добро мотивационно писмо съдържа…

Основните елементи на мотивационното писмо са:

Координати

Мотивационното писмо трябва да има получател (мениджър „Човешки ресурси“, управител на фирмата, изрично посочено лице за контакт или просто името на фирмата) и подател (вашето име и координати за връзка). Добавете и дата на подаване на писмото.

Въведение

Още в тази част трябва да съумеете да привлечете вниманието на работодателя и да го накарате да прочете писмото ви докрай. Тук трябва да акцентирате на:

·Длъжността, за която кандидатствате. Ако е посочен референтен номер на обявата, не пропускайте да уточните това, защото много работодатели набират служители за различни длъжности по едно и също време.
·Откъде знаете за обявената длъжност – от обява във вестник (цитирайте името, датата, броя на вестника), от познат, от собствено проучване и т.н.
·Защо кандидатствате за тази позиция – изразете готовност и желание за работа, интерес към фирмата. Покажете, че сте проучвали компанията и разбирате изискванията за обявената длъжност.

Мотивация

Главната част на вашето писмо трябва да отговаря на въпроса „Защо работодателят да избере вас?“
Опитайте се да обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност. Включете информация за:
·Качествата и способностите си – наблегнете върху силните си страни, които биха заинтересовали работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще бъдат полезни в бъдещата ви дейност в тази фирма. Дайте конкретни примери за това как сте прилагали уменията и квалификацията си до момента (ако е уместно, цитирайте конкретни отговорности и резултати в цифри) и дайте примери за гъвкавостта на вашите умения и знания;
·Обяснете вашето разбиране за отговорностите на длъжността;
·Готовност за работа – изразете мотивация и готовност да работите в тази фирма. Тук е моментът да „защитите“ евентуални слаби страни в автобиографията си – изискванията, на които не отговаряте в пълна степен. Например: дори да не притежавате посочените години трудов стаж, бихте могли да докажете, че въпреки това сте достатъчно квалифицирани и имате много богат практически опит;
·Вашия принос в работата на фирмата – с какво ще „обогатите“ фирмата, екипа, работодателя. Не забравяйте, че трябва да сте добре аргументирани – вие сте инвестиция за работодателя и трябва да го убедите да я направи. Може да споделите, че имате конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако ви назначат (но не се впускайте в подробности).
·Изложете вашите познания за компанията – посочете основните предимства на компанията, които са ви привлекли да кандидатствате за конкретната позиция;
·Заявете вашите цели в кариерата.

Информация за връзка с вас

Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. В случай че ви предстои смяна на адрес, телефон, пътуване, посочете координати, на които може да бъдете открити в удобно за вас и работодателя време. Ако използвате мотивационно писмо от вида „сляпо“- уведомете работодателя кога ще телефонирате, за да потвърдите писмото.

Не забравяйте да подпишете писмото – използвайте стандартните фрази, например: „С уважение: Десислава Георгиева“.

Допълнителни насоки

·Мотивационното ви писмо трябва да е кратко (до страница и половина) и интересно за работодателя.
·Мотивационното писмо няма заглавие и не е структурирано по секции, за разлика от CV-то.
·Обвържете своите умения с изискванията за обявената длъжност – посочете какво вие можете да направите за работодателя. Прокарайте паралел между вас и критериите за подбор, отбелязани в обявата.
·В описанието на уменията и отговорностите, които сте имали до момента, включете ключови думи, от обявата за работа.
·В мотивационното писмо се дава повече информация отколкото в автобиографията.
·В него трябва да се усеща вашия личен стил на изразяване.
·Демонстрирайте увереност и желание за работа.
·Оформете мотивационното си писмо добре – с отчетливи параграфи, качествена бяла хартия и т.н.

Бъдете внимателни да не…

·Прекалявате с хвалбите за себе си.
·Използвате клишета – фрази от готови мотивационни писма или целите писма.
·Използвате негативни изрази – „Аз не можах да направя…“, „Не ми беше позволено да…“
·Допускате неугледен вид на писмото си.

Един последен поглед…

·Прегледайте писмото си за фактологични и правописни грешки или помолете познат да го провери.
·Уверете се, че сте адресирали писмото правилно, че сте изписали вярно името на фирмата и на човека, до когото го адресирате.
·Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
·Уверете се, че сте дали точна информация за обратна връзка с вас.
·Задайте си въпроса: „Написах ли най-убедителното писмо, което ме описва по най-добрия начин?“

Един пример…

fbo lib 051107 03

Други примерни модели за съставяне на мотивационно писмо можете да намерите и изтеглите от www.jobtiger.bg.

 

 

Как да се подготвим за интервю за работа

Изготвянето на портфолиото е важна част при кандидатстването за работа, но неговата същинска цел е да достигнете до интервю, където реално да представите себе си. Думата интервю идва от френската дума „entervue“, която е използвана през 15 век за описването на церемониална среща. В новото хилядолетие на интервюто вече не се гледа като на церемония, но много хора още го възприемат по този начин. Ако кандидат е поканен на интервю, това означава, че работодателят вече е предпочел кандидатурата му пред други.

Интервюто за работа е лична среща с работодателя или негов служител, отговорен за наемането на персонал. По време на интервюто вие и работодателят взаимно се опознавате и преценявате дали можете да работите заедно. На този етап работодателят иска да научи за вас повече от предложеното в портфолиото. Кандидатът трябва да гледа на интервюто като на възможност да докаже, че отговаря на очакванията на компанията в голяма степен. Първото интервю дава възможност на интервюиращия да прецени дали кандидатът отговаря на нужните изисквания и да го сравни с другите кандидати. Работодателят търси потвърждение на споменатите в автобиографията елементи и подробно изучава опита на кандидата.
По принцип списъкът с критерии, от които се интересува работодателят не е тайна.

Като цяло работодателите се интересуват най-вече от ентусиазма и отдадеността на кандидата и как тези качества се проявяват. Някои основни умения оказват влияние при вземане на решение:

·Ефективна комуникация – може ли кандидатът да се изразява ясно в писмен и устен вид?
·Успешна работа в екип – доколко добре той/ тя установява работни отношения с другите?
·Управление на хора – може ли той/ тя да организира другите и да им поставя задачи?
·Аналитични умения – може ли той/ тя да разбира нещата в тяхната цялост и да намери приложение или решение, оценявайки правилно фактите и информацията?
·Управление на времето – може ли да планира работата си, да определя приоритетите и успешно да постига цели?
21
Повечето хора се притесняват от предстоящото интервю, защото не знаят как да се представят най-добре.
Няма предписания, които да гарантират отлично представяне, но има насоки, които могат да ви помогнат да привлечете интереса на работодателя.

Как да си уговорите интервю за работа?
До интервю за работа можете да достигнете по няколко начина:

·Ако ви повика работодателят, след като е прочел автобиографията и мотивационното ви писмо;
·Ако отидете на място в офиса на работодателя и си уредите лична среща с него;
·При среща с работодател на Форум Кариери или други подобни иницативи.

При първия вариант вие получавате дата, час за интервю и знаете с кого точно ще се срещнете.
Когато обаче се налага сами да си уредите среща с работодател, нещата се променят. Добре е да намерите предварително:

·Информация за големината на фирмата, в която кандидатствате. Разгледайте уеб страницата на съответната компания, потърсете публикации в интернет или пресата. Запознайте се подробно с естеството на дейност на фирмата;
·Човека, към когото трябва да се обърнете – мениджъра „Човешки ресурси“ или управителя на фирмата (за по-малките организации);
·Познат, който да ви насочи или представи на човека, който отговаря за наемането на служители.

Когато достигнете до човека, който ви е необходим, за да говорите за свободно работно място, не е задължително той да ви приеме веднага. Ако в момента е зает и не може да се срещне или да говори с вас, помолете го да ви определи друг, удобен за него ден и час за среща.

Подгответе се…

Когато имате уговорено интервю, е важно да се подготвите добре, за да спечелите работата. Важните въпроси, които трябва да обмислите, са:

·Какво трябва да знаете за себе си;
·Какво трябва да знаете за фирмата;
·Какво трябва да носите със себе си.

Какво трябва да знаете за себе си – преценете квалификацията, нуждите и очакванията си:

·Какви са целите ви?
·Как виждате професионалното си развитие в близките години?
·Кои са силните ви страни? Как можете да превърнете слабите си страни в предимство?
·Какво ще кажете на работодателя за себе си?
·С какво ще сте полезни за фирмата?

Какво трябва да знаете за фирмата, в която кандидатствате:

·Дейността, която извършва – сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н.
·Ръководство – как и от кого се управлява.
·Клиенти и конкуренти.
·Възможности за развитие.
·Подгответе въпроси, които искате да зададете.

Какво трябва да носите със себе си:

·Копие на автобиографията;
·Мотивационно писмо;
·Копия от дипломи и сертификати;
·Препоръки от предишни работодатели.

Дори да сте блестящ специалист и да отговаряте на всички условия на работодателя, на интервюто за работа трябва да съумеете да го покажете. Първото впечатление е много важно и може да бъде решаващо при избора на работодателя. Постарайте се да сте естествени, да изглеждате добре и да сте спокойни.

Външен вид

·Подберете облеклото, с което ще отидете на интервю, в зависимост от работата, за която кандидатствате. Ако отивате в банка, изберете по-строго облекло; за рекламна фирма можете да си позволите и по-свободен, но елегантен стил.
·Заложете на удобни и елегантни дрехи. Избягвайте дънки, спортни якета, бели чорапи (за мъже), отворени и прекалено високи обувки, къси поли и рокли, тънки презрамки (за жени), ярки цветове, екстравагантни бижута, силен грим.
·Важно е да бъдете чисти и спретнати. Не използвайте силни дезодоранти и парфюми.
·Обърнете внимание и на детайлите – чиста коса, нокти, гладко избръснато лице или добре поддържана брада (за мъже). Заложете на естествено изглеждаща прическа.

Вътрешно спокойствие

·Преди интервюто можете да „потренирате“ с приятел, познат или пред огледалото. Важно е да поздравите уверено и приветливо и да прецените какво впечатление правите отстрани. Това ще ви помогне при срещата с работодателя.
·Помислете какви жестове ви издават, когато сте напрегнати – въртене на очи, пукане на ставите или потропване с пръсти, клатене на стола, игра с косата и др. Бъдете съзнателни за тези жестове по време на интервюто.
·Организирайте добре времето си, така че да не се налага да бързате и да правите всичко в последния момент.
·Проучете предварително къде точно се намира фирмата, в която сте поканени на интервю, и какъв транспорт ще използвате, за да стигнете дотам.
·Преценете колко време ще ви е необходимо, за да стигнете до мястото на интервюто и за собствено спокойствие отидете на срещата с 5 до 10 минути по-рано.

Видове интервюта

Интервютата могат да протекат под различни форми – с комисия от интервюиращи, с един интервюиращ, може да бъдете интервюирани едновременно поне с още един ваш конкурент и т.н. Когато влезете в стаята за интервю, не се учудвайте, ако пред вас има повече от един човек. В зависимост от вида на компанията и позицията, за която кандидатствате, може да ви помолят да направите тест преди интервюто. Това могат да бъдат психометрични тестове или тестове за определяне на вашите способности.
Има различни видове интервюта и всеки от интервюиращите има свой индивидуален стил. Някои интервюиращи ще ви залеят с въпроси, докато други ще започнат с открит въпрос като „Разкажете ми за себе си.“ и ще ви оставят да говорите повече вие. Преобладаващи са интервютата, които съчетават в себе си и двата типа.

Независимо от стила на интервю, на което ще попаднете, най-важно е да запазите спокойствие и да изглеждате уверени.

Как да започнете

·Представете се и се ръкувайте с всички присъстващи. Опитайте се да запомните как ще ви се представят. Това ще ви ориентира от кого в най-голяма степен зависи решението за избор на кандидат.
·Не се впускайте в излишни встъпителни приказки – интервюиращият ще ви зададе достатъчно въпроси. Оставете той да води разговора.
·Седнете, след като ви поканят и заемете това място, което ви посочат.
·В началото на разговора работодателят обикновено ви задава предразполагащи въпроси – може да ви попита как сте стигнали, лесно ли сте открили фирмата и т.н. Очаквайте и уточняващи въпроси, свързани с информацията в автобиографията ви.

Въпросите, които може да очаквате

За въпросите, които се задават на интервю за работа, са изписани десетки страници с примери. Не заучавайте въпроси и отговори. Колкото по-естествено и спонтанно отговаряте, толкова по-истинска представа за себе си ще създадете у интервюиращия.

Най-голямото майсторство при интервюто за работа е да разбирате какво точно ви питат и да отговаряте кратко и ясно.

Работодателите могат да ви зададат и 100 въпроса, формулирани по различен начин, но те всички се свеждат до няколко основни теми:

·Защо сте тук? Това означава, че работодателят очаква да обясните мотивацията си да кандидатствате точно в тази фирма, точно за тази длъжност. Този въпрос може да е зададен под различни форми, например: „Защо кандидатствате за тази работа?“, „Какво знаете за нашата фирма?“, „Какъв вид работа най-много бихте искали да вършите?“ и др.
·Какво можете да направите за нашата фирма? Работодателят се интересува дали вие ще допринасяте за решаването на проблеми или ще създавате проблеми. Този въпрос може да ви бъде зададен и като „Как квалификацията и образованието ви са свързани с работата, която предлагаме?“, „Вършили ли сте такава работа преди?“, „Какви са вашите конкретни постижения?“, „Защо напуснахте предишната си работа?“ и др.
·Разкажете ми за себе си, какъв човек сте? Чрез този въпрос работодателят иска да разбере дали ще можете да се впишете добре в работната обстановка, екипа и дали ще споделяте фирмените правила и ценности. Този въпрос може да звучи и така: „Как бихте описали себе си?“, „Какви са интересите ви извън работата?“, „Как предпочитате да работите – самостоятелно или в екип?“, „Защо дълго време сте били без работа?“, „Как си представяте себе си след 5 години?“ „Опишете ми себе си с 3 думи“, „Кажете ми три ваши положителни/отрицателни качества“и др.
·Какво ви отличава от другите кандидати за тази работа? Работодателят иска да знае дали имате по-добри работни навици от останалите кандидати и дали сте готови да дадете всичко от себе си в работата. Този въпрос може да бъде зададен направо или по друг начин: „Кое е най-голямото ви преимущество?“, „Каква е най-голямата ви слабост?“, „Как ще ме убедите, че трябва да наема точно вас?“ и др.
·Какво заплащане очаквате? Освен за очакваната от вас заплата, работодателят може да ви попита и каква е била предишната ви заплата.
·Покажете, че добре сте проучили заплащането в сферата, в която искате да работите, но не назовавайте точна сума. Бихте могли да кажете, че заплатата на предишното ви място е конфиденциална информация или че е била средната за сектора. Възможно е да отговорите, че очаквате новата ви заплата да е в границите от… до… (разбира се необходимо е тези граници да са съобразени с проучването, което сте направили за заплащането в съответния сектор).

Обмислете предварително тези основни области и аргументите, които да представите за всяка от тях. Представяйте недостатъците си като предимства.

Как да завършите

В края на интервюто работодателят може да ви попита дали имате въпроси. Добре е да сте подготвили няколко – това прави добро впечатление. Задавайте само въпроси, на които не можете да си отговорите сами или които не са се изяснили в разговора. Предлагаме подходящи примери:

·Бихте ли ми разяснили по-подробно структурата на управление във вашата фирма?
·Можете ли да ми разкажете повече за спецификите на длъжността, както и за екипа, с който ще работя, ако бъда назначен?
·Кога най-късно мога да очаквам новини от вас?
·Във фирмата съществуват ли възможности и програми за обучение и квалификация на служителите?
·Може ли да ви се обадя след тази дата, в случай че не успеете да се свържете с мен преди това?

Следващите стъпки

Споразумейте се какви точно ще бъдат следващите стъпки и разберете кога ще бъдете уведомени дали сте се справили успешно. Също така проучете дали ще има следващи интервюта, кой ще ги води и на какъв език, в случай че компанията е мултинационална.

Предоговаряне

Всичко подлежи на предоговаряне. Ако крайното предложение не е такова, на каквото сте се надявали, кажете, че харесвате работата, но предлагания пакет не е по вашите очаквания и попитайте дали има възможност да се преговаря с компанията по този въпрос.

След интервюто

Добра практика е след интервюто да изпратите благодарствено писмо до работодателя. То трябва да е кратко. В него можете да изразите благодарност за отделеното време и внимание по време на интервюто. Така ще имате възможност още веднъж да потвърдите интереса си към позицията, за която кандидатствате.
Ако имате уговорка с работодателя и той не ви потърси след определен срок, обадете се да попитате дали има избран кандидат за длъжността.

Допълнителни насоки:

·Бъдете вежливи и доброжелателни с всички – от портиера на входа до секретарката на работодателя.
·Усмихвайте се.
·Гледайте събеседника си в очите.
·Не прекъсвайте интервюиращия, докато говори.
·Слушайте внимателно какво ви питат.
·Ако не разбирате въпроса, помолете да бъде повторен или разяснен.
·Отговаряйте между 20 сек. и 2 минути на всеки въпрос.
·Говорете отчетливо, уверено, спокойно и без да бързате.
·Смело изразявайте силните си страни.
·Старайте се да използвате изрази като ,,Добър съм в…“, „Знам, че мога да правя…“, „Искам тази работа, защото…“, „За мен най-важното е да…“
·Правете съпоставка между вашия опит и изискванията за длъжността, за която кандидатствате.
·След интервюто благодарете на събеседника си за проявеното внимание.
·Напишете благодарствено писмо.

Бъдете внимателни да не…

·Забравите да вземете със себе си необходимите документи – автобиография, мотивационно писмо, дипломи и др.
·Показвате нервност.
·Говорите тихо.
·Дъвчите дъвка, пушите или използвате жаргон.
·Бъдете самокритични.
·Сте прекалено обстоятелствени в отговорите.
·Критикувате бившите си началници и колеги.
·Използвате изрази като „Не се интересувам от…“, „Не съм много умел в…“, „Търся си някаква работа“, „Не съм сигурен дали ще се справя“.
·Използвате клишета и заучени фрази като „Обичам да работя с хора“, „Обичам предизвикателствата“ и др.
·Се сравнявате с другите кандидати за работа.
·Предполагате какво мисли събеседникът ви.
·Обсъждате лични и финансови проблеми.
·Повдигате въпроса за заплатата първи.
·Пропускате възможността си да задавате въпроси.

За съвет…

Ако все пак не се чувствате уверени преди интервюто или още при изготвяне на портфолиото, потърсете съвет от специалист. На ваше разположение са служителите от местните бюра по труда, кариерните специалисти в университетите, както и консултанти в агенциите за подбор на персонал.

И не забравяйте – ако не бъдете избрани за дадена длъжност, то е не защото не сте подходящи като специалист или личност, а защото не отговаряте на предварителните критерии и изисквания само за конкретното работно място. По-добре да намерите онази работа, която ще удовлетвори всички ваши потребности и желания и ще съвпадне с всички нужди на работодателя, отколкото да попаднете на място, от което да пожелаете да си тръгнете съвсем скоро.

„Избери си работа, която обичаш,
и повече няма да се наложи да работиш нито един ден“.

Конфуций