Втора среща по проект Level Up във Финландия

Level Up logos

Level Up logos 

На 12-13 юни във Финландия се проведе втората партньорска среща по проекта Level Up, осъществена с любезното домакинство на Sataedu.

По време на срещата бяха представени Електронната книга със събрани над 20 добри практики – игри, мобилни приложения, интерактивни платформи и образователни ресурси с игрово съдържание, използвани в кариерното ориентиране или насочени към популяризирането на различни професии. 

Level Up 120618 Finland 01

Партньорите обсъдиха също изготвения доклад за националните системи за професионално образование и обучение (ПОО) в 6-те партньорски държави и SWOT анализ на приложението на различни онлайн игрови методи за кариерно ориентиране.

Level Up 120618 Finland 02a

 

В следващите 2 години на базата на събраната информация и натрупания опит ще бъде създадена и пилотирана иновативна кариерна игра за популяризиране на ПОО, предназначена за ученици в преход към гимназиална степен, както и за кариерни консултанти.

Проектът се изпълнява от 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България. Aspire-Igen Group (координатор) и Caped Koala – ВеликобританияCork Institute of Technology– Ирландия, The Government Office of Békés County – Унгария,Фондация на бизнеса за образованието– БългарияSataedu – Финландия and VHS Cham– Германия.

Level Up 120618 Finland 04

За актуални новини и информация за проекта посетете страницата ни Level Up във Facebook и уебсайта http://levelupvet.eu/.

 

Проект No: 2017-1-UK01-KA202-036643

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.