Втори бюлетин по проекта Be Positive

Bepositive Newsletter 2 BG October 2015 jpg

Финансиран е с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществява от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.