Второ пилотно обучение по проект Be Positive

В края на февруари в Бургас се проведе втора пилотна сесия на обучителната програма Be Positive. В събитието се включиха 26 млади хора, фасилитирани от опитен треньор – психолог и кариерен консултант.

За пилотирането бе избран град на морския бряг, където много млади хора намират сезонна работа за приблизително 3 месеца и на практика нямат много други възможности през останалата част от годината. В резултат на това се наблюдава слаба проактивност, липса на желание за поемане на отговорност за собственото кариерно развитие и значими нива на безнадеждност.

Събраната обратна връзка е много позитивна, както от участниците, така и от обучителя, провел двете пилотни сесии в реална среда в два български града. 

Be Positive Second Pilot 01   Be Positive Second Pilot 02

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.