Геймифицираните обучителните курсове по проект Future Work 4’s са готови!

Геймифицираните обучителните курсове по проект Future Work 4’s са готови! Включете се се сега 👉 https://moodle.futurework4s.eu/

Четирите курса са безплатни и развиват 4 умения, ключови за работната сила на бъдещето:

🤝 Социални и кариерни умения – Задълбочете себепознанието си и информираността си за мегатенденциите и пазара на труда, развийте широк спектър от умения за заетост, вземане на решения, креативно решаване на проблеми, продуктивност и адаптивност.

💻Дигитални умения – Усъвършенствайте компетентностите си в приложението на цифрови технологии във вашата професионална област. Научете повече за надеждния достъп до информация, онлайн комуникацията и сътрудничеството, управлението на съдържание с платформи и инструменти за електронно обучение и киберсигурността.

🌎 Зелени умения – Получете основни знания за екосистемите и човешкото въздействие върху природата и климата, възобновяемията енергия и управлението на отпадъци, както и глобалните проблеми и цели за бъдещето.

💡 Предприемачески умения – Придобийте основни знания за бизнес планирането, маркетинта, продажбите и финансовия мениджмънт, и се вдъхновете с полезни ресурси, за да реализирате своите предприемачески идеи.

Всеки курс е с продължителност 8 часа и включва практически знания, вдъхновяващи ресурси, интерактивни упражнения, минизадачи и тестове. След завършване, получавате сертификат.

Обучителните курсове и геймифицираната платформа по проект Future Work 4’s са създадени от международен екип, който включва Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (координатор) и Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието в България, Czech University of Life Sciences Prague, Università degli Studi Link в Италия, и Innovation Hive в Гърция.

Включете се в пилотирането на курса по СОЦИАЛНИ И КАРИЕРНИ УМЕНИЯ, който е свободно достъпен на български език! 👉 https://moodle.futurework4s.eu/

https://moodle.futurework4s.eu/
https://moodle.futurework4s.eu/

Курсът е разботен от Фондация на бизнеса за образованието, достъпен е на български език и е безплатен. Обучението е с продължителност 8 часа и включва разнообразни полезни материали – презентации за тенденциите на пазара на труда, видеа, практически задачи, развиващи уменията за заетост, креативни предизвикателства, интерактивни упражнения и тестове.

Проект Future Work 4’s, No: 2021-1-BG01 KA220-HED-000089475 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

За актуални новини, последвайте Facebook страницата на инициативата https://www.facebook.com/futurework4s