Гергана Андреева взе участие в HR Weekend

HR Weekend 200619 Announcement

Гергана Раковска, Председател на Фондация на бизнеса за образованието, участва в четвъртото издание на Business Leaders and HR Meetup в Трявна, организиран от ДжобТайгър.

HR Weekend 200619 Announcement

Гергана Раковска беше модератор на дискусия, свързана с доклада „Дългосрочни и средносрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България“, разработен от МТСП. Фондация на бизнеса за образованието е част от екипа, работил по Доклада. Участниците научиха повече за данните от доклада и как могат да ги използват стратегически в бъдещите си планове.

HR Weekend 200619 Gergana 3

В рамките на дискусията, Диана Андреева направи демонстрация нa една от мисиите в играта Future Time Traveller, разработена по проект FUTURE, координиран от Фондация на бизнеса за образованието и финансиран от Европейската Комисия. Играта има за цел да запознае младите хора от поколението Z с професиите на бъдещето чрез мисии и предизвикателства в 3D виртуален свят. 

 

HR Weekend 200619 Diana FUTURE demonstration 2

HR Weekend 200619 FUTURE demonstration

Събитието събира на едно място собственици и управители на компании от различни бизнес сектори и HR специалисти от бизнеса. Със своята неформална и приятелска среда, то се утвърди като традиция в календара на HR общността в България.

HR Weekend 200619