Групова супервизия за кариерни консултанти

Фондация на бизнеса за образованието стартира супервизионни срещи за кариерни консултанти. Срещите ще се провеждат веднъж на всеки два месеца в онлайн формат и ще бъдат пространство за обмяна на опит и развитие на общността на кариерните консултанти. Всеки участник ще получи и сертификат за продължаващо обучение.

Първата среща е на 30 май от 15 ч.

Какво представлява супервизията?

Супервизията е колаборативен процес, който предоставя на кариерните консултанти насоки, подкрепа и професионално развитие. Тя помага да се гарантира етична практика, да се подобрят резултатите за клиентите чрез повишаване на ефективността на консултантите и да се задълбочи процеса на саморефлексия и осъзнатост на консултанта.

Ако вече сте сертифициран кариерен консултант, но не сте уверен как да стартирате и какво да правите, супервизията с колеги с разнообразен опит ще ви е от полза! Тя е процес на учене и е за всички, независимо от опита и годините консултиране.

Ето защо супервизията е важна част от развитието на кариерните консултанти:

·      Получавате обратна връзка от реалния опит на колегите си;

·      Работите в безопасно пространство, в което обсъждате случаи с опитен консултант и получавате ценна обратна връзка за вашия
подход;

·      Ако нямате опит – набирате смелост и идеи от споделянето на колегите ви;

·      Повишавате своята увереност относно уменията и инструментите, необходими за справяне с различни клиенти;

·      В крак сте с новостите в професията: Кариерната среда непрекъснато се променя. Супервизията ви държи информирани за най-новите
тенденции и най-добри практики, като гарантира, че предоставяте на клиентите си съвременен подход и инструменти;

·      Изграждате професионална мрежа: Свързвате се с други кариерни консултанти и градите собствената си мрежа за подкрепа.
Споделянето на опит и предизвикателства с колеги е безценно за вашето развитие!

·     Супервизията не е само за работа, а и лично за ВАС. Тя ви помага да управлявате стреса, да избегнете прегарянето и да поддържате здравословен баланс между работа и личен живот. Щастливият, уверен и спокоен консултант е по-ефективен за своите клиенти!

Първата среща е на 30 май 2024, 15:00 – 18:00 часа

Водещи: Надежда Ангелова и Наталия Николова.

Повече информация и регистрация за събитието.