Ден на кариерата в София – 1 юли, Интерпред

Дни на кариерата за заети - постер

Ако кариерата ви е в застой и имате нужда от промяна, заповядайте на Ден на кариерата в София – 1 юли от 10 ч. в Интерпред. Вход – свободен. Над 10 фирми по подбор, организации, търсещи служители,  обучителни и консултантски компании – ще представят своите свободни позиции, обучения и услуги, подпомагащи  професионалното развитие.

• Ще бъдат представени тенденции в развитието на пазара на труда и браншовете, в които се очертава най-голяма динамика и нарастващо търсене на служители;
• Ще научите полезни съвети за успешно планиране или промяна в кариерата;
• Ще разберете кои са уменията, които са най-търсени от бизнеса;
• Ще имате възможност в лична среща с представителите на отделните компании да получите допълнителна информация, насоки и съвети.

Дните на кариерата се организират по проект „Кариерно развитие на заети лица“, BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Дни на кариерата за заети - постер