Екипът на проект Ladies first! се събра на партньорска среща в Рим, Италия

Ladies first Rome 01

За да подкрепят жените впостигане на баланс между професионалния и личен живот, седем партньорски организации от шест държави – Гърция, Кипър, Франция, Португалия, България и Италия работят заедно за успешното реализиране на проект Ladies first! чрез обща европейска стратегия.

На 18 и 19 юни 2018 г. проектният екип се събра, за да обсъди и разпредели задачите, в резултат на които професионалистите, работещи с жени, ще получат:

– ECVET учебен план за обучение, който ще подкрепи професионалното развитие на кариерните консултанти и преподавателите по отношение на оценяването и признаването на резултатите от обученията на жени

– Наръчник, който ще включва полезни ресурси и иновативни методологически подходи за подкрепа на жените за постигане на баланс между личния и професионалния живот

Ladies first! Инструментариум

Повече информация за процеса на разработване, пилотирането, както и полезни материали и ресурси, редовно се публикува на страницата напроекта във фейсбук:  https://www.facebook.com/LadiesFirstEU 

Ladies first Rome 01  Ladies first Rome 02

Erasmus Logo  Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.