Сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF

GCDF обучение - пролет 2021

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе през април и май 2021.

Точните дати и формата на провеждане (присъствена или дистанционна) ще бъдат уточнени допълнително в зависимост от актуалната обстановка в страната. 

Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по труда, училища и др.).

Изисквания:

 • завършено висше образование, мин. квалификационна степен „Бакалавър“;
 • мин. 120 часа опит в консултиране, информиране, обучение и работа с клиенти или възможност той да бъде придобит преди края на обучението.

Обучението се провежда по международната програма Global Career Development Facilitator, по която от 2005 г. досега у нас са обучени над 1000 специалисти, практикуващи в средното и висшето образование, бизнеса, неправителствени организации и институции. Освен в България, програмата се прилага в Румъния, Македония,  Гърция, Турция, Кипър, Германия, Португалия, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Япония, Тайван и др. Повече информация за сертификата можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

Обхващат се следните теми:

 • Теории за кариерното развитие
 • Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите
 • Процес на оценяване в кариерното консултиране
 • Определяне на цели и изготвяне на план за действие
 • Реализация на програми за кариерно развитие
 • Умения за ефективна комуникация и презентиране
 • Пазар на труда и умения за заетост
 • Маркетинг на кариерните услуги
 • Нови технологии и иновативни инструменти в консултирането
 • Етични и правни въпроси. Супервизия.

Общата продължителност на обучението е около 3 месеца и включва следните етапи:

 • Групова сесия 1 (средата на април 2021 с продължителност 2 дни): лекционна въвеждаща част и практически модули.
 • Самостоятелна дистанционна подготовка (един месец): теоретични материали и упражнения, обратна връзка от обучител.
 • Групова сесия 2 (май 2021, с продължителност ден и половина): практически модули.
 • Самостоятелна дистанционна подготовка (месец и половина): работа с клиент и описание на казус, обратна връзка от обучител.
 • Сертифициране на участниците, които успешно са приключили обучението си.

Водещ на обучението е Наталия Николова – психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси. По време на цялото обучение тя ще бъде на разположение на обучаемите за споделяне на опит, обратна връзка и насоки.

Таксата е 480 лв. с ДДС и включва 120 часа обучение, материали и супервизия и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години.

Записване – на имейл Nevena.Rakovska@gmail.com.

Местата са ограничени.

Желаещите трябва да изпратят кратка информация за себе си, професионалния си опит и мотивацията си за участие в обучението, както и имейл и телефон за връзка.

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 50 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие. 

Редактиране в Elementor
Зареждане