ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп“в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, да създава общности на съмишленици на национално и международно ниво (млади хора, преподаватели, предприемачи) и да насърчава преминаването към нов начин на мислене. „Екосистем Юръп“ се стреми да вдъхнови промяна в обществото към една нова икономика и начин на мислене, да създаде благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за постигане на баланс между околната среда, икономиката и обществото, както и да култивира знания и умения у младите хора за успешно развитие и посрещане на бъдещите предизвикателства. Изграждайки капацитета на организацията, ние ще съумеем да работим по адекватен начин, за да изпълним не само мисията си, а и да допринесем към национални и международни приоритети за устойчиво развитие и преминаване към циклична икономика.

Продължителност на проекта:

18 месеца

 

Източник на финансиране:

Проектът „Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“