Какво научихме от проект CRAFT

Проект CRAFT – Coworking in Rural Areas to prepare young people for Future Trends официално приключи, но темите, по които работи партньорството през последните 2 години стават все по-актуални.

1. Актуализирането на уменията в епохата на технологични иновации и социални предизвикателства е от ключово значение. Интерактивните методи за учене чрез игри и в онлайн платформи са бъдещето на ученето.

2. Мобилността, сътрудничеството и обмяната на идеи в междукултурен екип са безценен опит за младите хора. Нужно е те да бъдат насърчени да развиват тези умения, за да се справят с ограниченията.

3. Дигитализацията и работата от разстояние дават възможност за развитие на малките населени места и младежкото предприемачество.

4. Екологични и социални предизикателства (covid, война, рецесия, технологии) форсираха развитието на кръговата икономика, в която все повече млади хора ще откриват възможности за реализация.

5. На дневен ред е мисълта за бъдещето. Устойчивото развитие трябва да бъде императив за всички – институции, обучителни организации, младежки общности – за да могат тези проблеми да бъдат решени чрез повече подкрепа за психичното здраве, развитие на STEAM умения и кръговата икономика.

6. Европейските програми и проекти са важен инструмент, който допринася за постигането на тези цели.

7. Създадената иновативна игрова платформа в 3D виртуален свят и обучителната програма, насочена към бъдещето, постигнатите резултати, надградената експертиза, създадените партньорства надхвърлиха първоначално заложените цели на проекта. След себе си оставяме още много идеи, посяти сред младите хора, професионалисти и институции, както и нови проекти, вдъхновени от CRAFT – Coworking in Rural Areas to prepare young people for Future Trends.

Всички продукти и повече информация за проекта ще откриете на https://craft-project.eu/