Кариерната игра „Пътешественик в бъдещето“ беше демонстрирана нана националния форум на EPALE

EPALE 2

Фондация на бизнеса за образованието представи кариерната игра „Пътешественик в бъдещето“ по време на Националния форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“ (видео)

Форумът беше организиран от EPALE България и се проведе на 12.07.2019 в хотел Балкан – София. В него се включиха близо 80 експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за професионално образование и обучение, областни управители, образователни експерти, представители на институции и социални партньори.

EPALE 2

Екипът на Фондацията предизвика участниците да се включат в една от мисиите чрез мобилното приложение Kahoot. Тестът „Бъдещето на работните места“ е свободно достъпен на български език и дава възможност на играчите да се запознаят с ключовите социални и технологични промени, които влияят на пазара на труда и тяхното въздействие върху професиите в бъдеще.

Фондацията представи и своите настоящи проекти и инициативи, насочени към образование на възрастни

 

EPALE 3