Кариерно ориентиране за бъдещето – интервю по БНР с Гергана Андреева

BNR Future

Интервю с Гергана Андреева в Хоризонт  Преди всички по Българското национално радио 

Разговор с Борислава Борисова за ролята на кариерното ориентиране в осигуряване на връзка между образованието и пазара на труда, за необходимостта както от прогнози, така и от формиране на широк кръг умения за бъдещето, а също и за новите дигитални подходи и инструменти, които помагат на младите хора да се ориентират в променящия се свят и да вземат решение за бъдещето. Сред тях е и кариерната игра в 3D виртуален свят „Пътешественик в бъдещето“, която е свободно достъпна на български език на http://future-time-traveller.eu  

Чуйте интервюто тук: 

BNR Future