Концепции и практики за кариерно развитие

Наръчник за кариерни консултанти, подготвен по проект „Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентноспособна работна сила“.
 
Проектът е реализиран от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Менпауър България с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.
 
Вижте наръчника за кариерни консултанти Концепции и практики за кариерно развитие.