Стартира международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране

FUTURE Contest-Tools banner BG

Инициативата е част от проект FUTURE и има за цел да  отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

 

 В инициативата участват 7 организации от цяла Европа: Фондация на бизнеса за образованието – България (координатор на проекта); CTI – Гърция, EBCC – Португалия, CIAPE – Италия, University of Lodz – Полша, Innovation in Learning Institute – Германия и Aspire-igen – Euroguidance UK. 

 

У нас конкурсът се провежда с подкрепата на Euroguidance България

 

 FUTURE Contest-Tools banner BG

 

Конкурсът е насочен към специалисти по кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението от цяла Европа:

 • кариерни консултанти;
 • педагогически ъветници или психолози в училища, трудови посредници, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици, студенти, възрастни;
 • обучители в неформалната сфера.

Те могат да се включат в конкурса като:

 • индивидуални участници;
 • професионални екипи, съставени от повече от един участник;
 • смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на целевите групи.

Кандидатстването става чрез електронен формуляр

Крайният срок е 31 декември 2019.

 

Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури въз основа на следните критерии:

 • иновативност – въвеждане на оригинални, новаторски инструменти, каквито в момента не съществуват в конкретния регион или спрямо съответната целева група.
 • въздействие – практиката да отговаря на нуждите на целевата група и да има доказано въздействие;
 • разпространение – резултатите или самата практика да могат да се използват и от други кариерни консултанти в съответната сфера.

Резултатите ще бъдат обявени през февруари 2020.

 

Награди

 • Победителят от всяка държава ще бъде награден с участие в учебна визита в Euroguidance Europe, UK.
 • Участниците и екипите, представили трите най-добри практики, ще бъдат поканени да демонстрират своите инструменти по време на финалното събитие в съответната държава в края на 2020.
 • Отличените 3 най-добри инструменти и игри ще бъдат представени в електронна книга и ще бъдат разпространени чрез мрежата на Еврогайдънс в цяла Европа.
 • Всички участници в конкурса, получили над 80 точки, ще получат сертификат, а техните инструменти ще бъдат представени в уебсайта и на Facebook страницата на проекта Future Time Traveller.

Проект FUTURE се финансира директно от Европейската комисия. Той има за цел да трансформира кариерното ориентиране за поколението Z чрез иновативна кариерна игра в 3D виртуален свят „Пътешественик в бъдещето“, която запознава младите хора с професиите на бъдещето чрез дигитални приключенски мисии и предизвикателства.

 

Вижте повече информация на сайта проекта http://future-time-traveller.eu

 

Лице за контакт: Невена Раковска, Фондация на бизнеса за образованието (координатор на проекта) –  Nevena.Rakovska@gmail.com.