Международна обучителна програма Certified Supervision Professional

CSP-Logo-Abbreviated

CSP-Logo-Abbreviated

European Board for Certified Counselors (EBCC) обявява записване за международната обучителна програма Certified Supervision Professional 2016. Обучението е с продължителност 120 часа и е насочено към професионалисти от подпомагащите професии като кариерни консултанти, специалисти по човешки ресурси и коучинг, терапевти, социални работници и др.

 

Обучителната програма изгражда компетентности в 12 сфери: Цели на супервизията; Теоретични рамки и модели на супервизия; Роли и отношения в супервизията; Правни и етични въпроси в супервизията; Мултикултурни проблеми в супервизията; Супервизионни техники; Професионално развитие на супервизираните.

В процеса на обучението участниците:

  • Ще развият практически умения и техники в супервизията;
  • Ще изградят рефлексия в практиката като супервайзори;
  • Ще се запознаят с основните теории и изследвания в супервизията и тяхното значение в практиката;
  • Ще постигнат разбиране на собствения си стил на супервизия.

Обучението ще се проведе през периода 1 юли – 30 септември 2016 и ще включва дистанционно обучение и практически уъркшоп от 16 до 19 август в Португалия.

Водещ на обучението е Амалия Станчу, доктор по психология от Университета в Сиракуза, САЩ, която има 15-годишна практика като кариерен консултант, клиничен консултант по психично здраве, обучител на кариерни консултанти, коуч и супервайзор.

Обучението се провежда на английски език. 

В програмата могат да участват лица, които отговарят на едно от изискванията:

  • притежават валиден сертификат за кариерни консултанти по програмата Global Career Development Facilitator (GCDF)
  • завършили са психология, социология, управление на човешките ресурси или друга специалност в социалната сфера;
  • имат мин. 300 часа документирана практика в подпомагаща професия.

За да се сертифицират по програмата участниците трябва да:

  • преминат обучението с продължителност 120 часа;
  • подготвят супервзизионно портфолио и да получат оценка на практически задания;
  • подадат документи за сертифициране.

Цената на участие в програмата е 3 950 евро, а таксата за сертифициране е 70 евро.

Заявки за участие се приемат до 17 юни 2016 г на  contact@europeanbcc.eu.

Повече информация ще намерите на уебсайта на EBCC, както и в Linked-In профила на организацията.