Начална среща и проучване по проект Career Skills

Career Skills logo

Career Skills logo

Фондация на бизнеса за образованието, координатор на Career Skills Project, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.  

Проектът се осъществява в партньорство с Финландския институт за образователни изследвания към Университета в Jyvaskyla, Réseau International des Cités des Métiers – Франция, VHS Cham – Германия, Institute of Entrepreneurship Development – Гърция и Aspire-Igen – Великобритания.

 Заедно ще създадем Европейска платформа за кариерни умения www.Career-Skills.eu, която ще помогне на хората да разберат, оценят и надградят своите компетенции за управление на кариерата и да намерят подкрепа в онлайн карта на кариерните услуги.

Career Skills Kick-off Sofia

– През 2020 г. партньорите ще разработят Каталог на кариерните умения и ще проведат проучване, за да съберат обратна връзка и ресурси. Ще бъдат стартирани платформата за кариерни умения и онлайн карта на кариерните усулуги. Резултатите ще бъдат представени на семинари за експерти.

 – През 2021 г. ще разработим онлайн курс за развитие на умения за управление на кариерата, ще създадем рекламно видео и ще организираме обучение на обучители във всички страни партньори.

 – През 2022 г. консорциумът ще проведе информационна кампания, ще оцени въздействието на проекта и ще представи резултатите от тригодишната инициатива по време на финалните събития във всяка страна.

 

Тук можете да видите и първия бюлетин по проекта и да се включите в нашето проучване за съществуващи национални рамки и инструменти за оценка на умения за управление на кариерата. Благодарим ви предварително!

 

За повече информация вижте нашия уебсайт http://career-skills.eu и страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/

 

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

PROJECT N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD. 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.