Нова заетост – ключови умения за заетост

Основната цел на проекта е да повиши пригодността за заетост на 1000 безработни младежи от 9 области на България чрез обучения в ключови умения. Младежите ще преминат обучения за умения за заетост и адаптиране към пазара на труда в условия на икономическа криза, придобиване на предприемачески умения и реализация на трудовия пазар. Проектът се изпълнява от Фондация на бизнеса за образованието, Център за информация и професионално ориентиране „Тайгър клуб“ и КТ „Подкрепа“.
No на проекта:
Програма: Национален план за действие по заетостта 2010
Водеща организация: КТ Подкрепа
Период на изпълнение: