Новини

Наръчник за изграждане и развитие на кариерен център

Наръчник за изграждане и развитие на кариерен център, разработен по проект „Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България“, финансиран от фонд

Прочетете повече»

Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“

Представяме ви Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“ – национален документ, който определя основните цели и приоритетни направления за развитие на политиките и практиките

Прочетете повече»

Концепции и практики за кариерно развитие

Наръчник за кариерни консултанти, подготвен по проект „Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентноспособна работна сила“. Проектът е реализиран

Прочетете повече»

Проучване сред работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения

Прочетете повече»

Стартира проектът Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието ще представя България в международния проект Be positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Проектът ще бъде финализиран до края на

Прочетете повече»

Erasmus – Investment for Qualified and Internationally Educated Young People Meeting the Requirements of the Labor Market in Europe

Проектът имаше за цел повишаване на информираностт на българските студенти заВъзможностите, които предлагат Еразъм практиките No на проекта:Програма: План D, Европейска комисияВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение:

Прочетете повече»

Клуб Кариера

http://klubkariera.blogspot.com Създаване на Клубове Кариера в три пилотни училища в София като иновативен инструмент за осъществяване на връзка между средното образование и пазара на труда в България.No на проекта:Програма: Оперативна

Прочетете повече»

Проект „Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск“

www.center-gb.orgФБО е партньор на Столична община и сдружение „Дете и пространство“ в провеждането на Ателие Клуб „Кариера“ в Дом за деца „Христо Ботев“ в кв. Горна Баня. Ателието има за

Прочетете повече»