Новини

Повишаване на квалификацията на преподавателите в българските висши училища

http://unitraining.mon.bgNo на проекта:Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация:Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение:

Прочетете повече»
NBCC

CAREER GUIDANCE

National Board for Certified Counselors (NBCC) – Bulgaria BFE represents in Bulgaria the National Board for Certified Counselors (NBCC) – a prominent US based organization for training and credentialing professionals in

Прочетете повече»

Проучване на уменията за заетост на младите хора в България

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения

Прочетете повече»

Провеждане на обучения за личностно развитие и формиране на умения за заетост, както и за работа по проекти

Фондация на бизнеса за образованието разработи обучителни методики и материали и проведе обучение на педагогически специалисти.No на проекта: BG051PO001-4.3.02-0001Програма: Квалификация на педагогическите специалистиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на

Прочетете повече»

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Обучение и сертифициране на кариерни специалисти от 28 регионални кариерни центрове по международната програма GCDFПрограма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение:

Прочетете повече»

Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България

Проектът се финансира с подкрепата на Европейския Съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани от трети държави, Агенция по заетостта. Основните цели на проекта са да бъдат събрани данни

Прочетете повече»