Новини

EMCOSU

EMCOSU – Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities

EMCOSU -Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universitieswww.emcosu.euПроектът има за цел да установи кои са продуктивните модели, както и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между бизнеса и университетите

Прочетете повече»

National initiatives

Major national initiatives BFE is involved in many capacity building and policy development projects of various stakeholders – Ministry of Education, the Employment Agency, trade unions, employers and the public administration,

Прочетете повече»

Национални инициативи

Национална програма за кариерно ориентиране в училище Университетски кариерни центрове Национална програма за студентски стажове Национален портал за студентски стажове в държавната администрация Ефективен анализ на политики и мерки по

Прочетете повече»
NBCC

Кариерно консултиране

Голяма част от инициативите на Фондация на бизнеса за образованието са насочени към развитие на кариерното консултиране в България. През февруари 2007 г. учредихме National Board for Certified Counselors (NBCC) Bulgaria

Прочетете повече»

Стартира проект BEGIN за информиране на мобилни български работници в Германия

През 2013 стартира проектът BEGIN – Българо-германска информационна мрежа за трудова мобилност и социалноосигурителни права. Инициативата се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да повиши осведомеността

Прочетете повече»

Готови са материалите за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск

Фондация на бизнеса за образованието представи комплект от материали за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск, създадени по европейския проект LINK – Career Services for Better Jobs.

Прочетете повече»