Онлайн инструментът OCCAY помага на кариерните консултанти да оценят своите дигитални умения чрез решаване на практически казуси.

Можете да го тествате тук – https://occay.eu/bg/тест-за-самооценка

Инструментът се основава на DigiComp и оценява широк спектър от умения – комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии, информационна грамотност, онлайн безопасност, създаване на дигитално съдържание, критично мислене и решаване на проблеми. Тестът е свободно достъпен на 4 езика от всякакви устройства, а попълването му отнема около 15 минути. Потребителите получават доклад колко добре развито е всяко от дигиталните им умения. 

Интерактивният инструмент е създаден по проект OCCAY – Онлайн академия за кариерно консултиране, който има за цел да даде тласък на онлайн кариерното консултиране. Инициативата по Еразъм+ се координира от KARBON Consulting в Австрия и включва bFlow в Австрия, Beneke & Prinzhorn в Германия, Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci в Италия и Фондация на бизнеса за образованието в България.

Освен инструмента за оценка, партньорите ще създадат хибриден обучителен курс по дигитални компетентности за кариерни консултанти, който ще е готов до края на 2022, платформа за онлайн кариерно консултиране, както и наръчник с основните изисквания, които организациите трябва да покриват, за да предлагат качествени онлайн кариерни услуги – технически, нормативни, административни и етични.

За още новини и информация, последвайте Facebook страницата на проекта.

Проект No: 2021-1-AT01-KA220-VET-000033371