Онлайн платформата Info4Migrants от днес е достъпна безплатно на 6 езика

I4M logo1

I4M logo1

От днес онлайн платформата www.info4migrants.com, предлагаща информация за мигранти и кариерни консултанти, работещи с тях, може да бъде използвана безвъзмездно на 6-те езика на партньорските страни – български, английски, немски, испански, шведски и фински.

Основната цел на проект Info4Migrants е да подкрепи ефективната интеграция чрез осигуряването на иновативна база данни, събираща на едно място цялата информация, която е необходима на мигрантите и на професионалистите, работещи с мигранти. Инициативата отговаря на нуждите на кариерните консултанти в много европейски страни за повече информация и инструменти, които да им бъдат полезни в работата с мигранти.

Европейската програма за интеграция на граждани на трети страни също подчертава нуждата от осигуряване на лесен и безпроблемен процес на миграция в европейските страни чрез подобряване на качеството и достъпа на мигрантите до информация в приемащата ги страна по отношение на възможности за работа, култура, права, задължения и т. н., като се избягват конфликти с местната работна сила.

I4M cupcakes

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на петата партньорска среща по проекта, която се състоя на 19-ти и 20-ти май 2015 година в София. От 1 юни 2015 г. онлайн платформата е достъпна безплатно на всички партньорски езици. В следващите седмици всеки от партньорите ще направи информационното съдържание достъпно на 5 допълнителни езика, различни за всяка страна, в зависимост от това кои са най-големите имигрантски общности в съответната държава.

Проектът Info4Migrants се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Project Number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615. Повече информация за инициативата можете да откриете на онлайн платформата: www.info4migrants.com/bulgaria/bg/home/